fytoplankton

Eigenschappen

VoorkeurslabelfytoplanktonPlankton bestaande uit plantaardige organismen.
DefinitiePlanktonVerzamelnaam voor alle levende planten of dieren die in het water zweven of drijven en zich niet of nauwelijks zelfstandig kunnen voortbewegen. bestaande uit plantaardige organismenLevend biologisch wezen..
Publieksvriendelijke toelichtingPlanktonVerzamelnaam voor alle levende planten of dieren die in het water zweven of drijven en zich niet of nauwelijks zelfstandig kunnen voortbewegen. dat energie kan opwekken met behulp van zonlicht. PlanktonVerzamelnaam voor alle levende planten of dieren die in het water zweven of drijven en zich niet of nauwelijks zelfstandig kunnen voortbewegen. is een verzamelnaam voor organismenLevend biologisch wezen. die voornamelijk zwevend in het water leven, zoals bacteriënEen grote groep van microscopische eencellige organismen met een actieve stofwisseling en met een disperse kern. of algenEen of meercellige fotoautotrofe organismen..
Toelichting op definitieOmvat onder meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. eencelligen, diatomeeën, groen-, goud-, pantser-, juk en blauwwierenEen bacterie die naast chlorofyl ook andere pigmenten gebruikt in een fotosyntheseproces dat sterk lijkt op het fotosyntheseproces van algen.. Sommige soorten kunnen zich onder bepaalde omstandigheden explosief vermeerderen waardoor algenbloeiHet onder invloed van toegevoerde voedingsstoffen massaal toenemen van bepaalde soorten algen. ontstaat. BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.: Themagroep: EcologieEcologie, oecologie of omgevingsbiologie is een biologische vakwetenschap. De ecologie bestudeert zowel de wisselwerking tussen organismen onderling, binnen populaties en levensgemeenschappen (de biotische milieufactoren), als de relaties van deze biologische eenheden met hun niet-biologische omgeving (de abiotische milieufactoren). Biotische en abiotische factoren samen vormen een ecosysteem..

FytoplanktonPlankton bestaande uit plantaardige organismen. (een combinatie van de Griekse woorden, φυτόν (phuton) "plantDe plantenwereld van een regio." en πλαγκτός (planktos) "dwalend") is planktonVerzamelnaam voor alle levende planten of dieren die in het water zweven of drijven en zich niet of nauwelijks zelfstandig kunnen voortbewegen. dat voor de energievoorziening afhankelijk is van fotosynthese. Hiertoe behoren zowel algenEen of meercellige fotoautotrofe organismen. als bacteriënEen grote groep van microscopische eencellige organismen met een actieve stofwisseling en met een disperse kern. zoals blauwalgenEen bacterie die naast chlorofyl ook andere pigmenten gebruikt in een fotosyntheseproces dat sterk lijkt op het fotosyntheseproces van algen.. FytoplanktonPlankton bestaande uit plantaardige organismen. is de grootste primaire producent van zuurstofeen kleur-, reuk- en smaakloos gas dat voor 21 volumeprocent voorkomt in de dampkringlucht, als elektronenacceptor onontbeerlijk voor de ademhaling van mensen en dieren. Nodig bij aërobe processen. op aardeDe Aarde (soms de wereld of Terra genoemd) is vanaf de Zon gerekend de derde planeet van het zonnestelsel.. Het is de voedselbron van zoöplankton en van veel hogere dierenDieren behoren tot een grote groep organismen, namelijk die van het Rijk der Animalia of Metazoa. Ze zijn over het algemeen meercellig, in staat tot beweging, reageren op hun omgeving en voeden zich met andere organismen.De dierenwereld van een regio..

Het fytoplanktonPlankton bestaande uit plantaardige organismen. is op grond van samenstelling van de chloroplasten in te delen in drie groepen:

 • fytoplanktonPlankton bestaande uit plantaardige organismen. met chlorofyllen (groenwieren)
 • fytoplanktonPlankton bestaande uit plantaardige organismen. met carotenoïden (bruinwieren)
 • fytoplanktonPlankton bestaande uit plantaardige organismen. met fycobilinen (blauwwierenEen bacterie die naast chlorofyl ook andere pigmenten gebruikt in een fotosyntheseproces dat sterk lijkt op het fotosyntheseproces van algen.)


Er zijn veel fytoplanktonsoorten. Zij kennen ieder hun specifieke optimale omstandigheden. Abiotische milieufactoren die hierin een rolDe benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatie met een ander object. spelen zijn:

 • temperatuur
 • fosfaatNegatief geladen ion dat bestaat uit één fosforatoom en vier zuurstofatomen.- en nitraatgehalte
 • opgelost zuurstofeen kleur-, reuk- en smaakloos gas dat voor 21 volumeprocent voorkomt in de dampkringlucht, als elektronenacceptor onontbeerlijk voor de ademhaling van mensen en dieren. Nodig bij aërobe processen.
 • gehalte aan koolstofdioxide
 • stromingAan- of afvoer van water of gassen die in een specifieke richting plaatsvindt. van het water
 • zuurgraad
 • invallend lichtLicht is elektromagnetische straling in het frequentiebereik dat waarneembaar is met het menselijk oog. Het niet zichtbare infrarood, met een iets lagere frequentie, en ultraviolet, met een iets hogere frequentie, worden soms foutief als infrarood licht en ultraviolet licht aangeduid.
 • zoutgehalte


Belangrijke groepen algenEen of meercellige fotoautotrofe organismen. in het fytoplanktonPlankton bestaande uit plantaardige organismen. zijn de diatomeeën en de dinoflagellaten.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-3501ba34-0add-4090-9384-0c532db82491, https://nl.wikipedia.org/wiki/Fytoplankton
Afbeelding van375px-Cwall99_lg.jpg
Opstoot van Emiliania huxleyi nabij Zuid-Engeland

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
fytoplanktonPlankton bestaande uit plantaardige organismen.Breder
 • plankton (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
fytoplanktonPlankton bestaande uit plantaardige organismen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
fytoplanktonPlankton bestaande uit plantaardige organismen.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg