fytoplankton


Eigenschappen

Voorkeurslabelfytoplankton
DefinitiePlankton bestaande uit plantaardige organismen.
Publieksvriendelijke toelichtingPlankton dat energie kan opwekken met behulp van zonlicht. Plankton is een verzamelnaam voor organismen die voornamelijk zwevend in het water leven, zoals bacteriën of algen.
Toelichting op definitieOmvat onder meer eencelligen, diatomeeën, groen-, goud-, pantser-, juk en blauwwieren. Sommige soorten kunnen zich onder bepaalde omstandigheden explosief vermeerderen waardoor algenbloei ontstaat. (Bron: Themagroep: Ecologie. / Aquo)


In de waterkolom voorkomende algen. (bron: DIV)

Fytoplankton (een combinatie van de Griekse woorden, φυτόν (phuton) "plant" en πλαγκτός (planktos) "dwalend") is plankton dat voor de energievoorziening afhankelijk is van fotosynthese. Hiertoe behoren zowel algen als bacteriën zoals blauwalgen. Fytoplankton is de grootste primaire producent van zuurstof op aarde. Het is de voedselbron van zoöplankton en van veel hogere dieren.

Het fytoplankton is op grond van samenstelling van de chloroplasten in te delen in drie groepen:

 • fytoplankton met chlorofyllen (groenwieren)
 • fytoplankton met carotenoïden (bruinwieren)
 • fytoplankton met fycobilinen (blauwwieren)


Er zijn veel fytoplanktonsoorten. Zij kennen ieder hun specifieke optimale omstandigheden. Abiotische milieufactoren die hierin een rol spelen zijn:

 • temperatuur
 • fosfaat- en nitraatgehalte
 • opgelost zuurstof
 • gehalte aan koolstofdioxide
 • stroming van het water
 • zuurgraad
 • invallend licht
 • zoutgehalte


Belangrijke groepen algen in het fytoplankton zijn de diatomeeën en de dinoflagellaten. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-3501ba34-0add-4090-9384-0c532db82491, https://nl.wikipedia.org/wiki/Fytoplankton
Afbeelding van375px-Cwall99_lg.jpg
Opstoot van Emiliania huxleyi nabij Zuid-Engeland
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
fytoplanktonBreder
fytoplanktonBron van
fytoplanktonLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg