Distribueren en synchroniseren van gegevens

ArchiMate-modellen > Enterprise Architectuur > ApplicationFunctions > Distribueren en synchroniseren van gegevens
ArchiMate-element Distribueren en synchroniseren van gegevens
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : Id-9969ba1a-06e2-dd69-79d1-82d0abee57b0
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
Label  : Distribueren en synchroniseren van gegevens
Documentatie  : Functionaliteit voor het (door)leveren van gegevens van een bron aan afnemende applicaties. Afnemers krijgen gegevens geleverd op basis van abonnementen die voor de afnemers zijn ingesteld.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Functionaliteit voor het (door)leveren van gegevens van een bron aan afnemende applicaties. Afnemers krijgen gegevens geleverd op basis van abonnementen die voor de afnemers zijn ingesteld. (ApplicationFunction) Distribueren en synchronisere- n van gegevens Configuren van de regels die per afnemer gelden voor het distribueren van mutaties die van bronnen ontvangen worden. (ApplicationFunction) Configureren distributierege- ls Functionaliteit voor het aanmaken en configureren van abonnementen op mutaties in bepaalde (groepen) gegevens of signalen. (ApplicationFunction) Configureren van abonnementen Functionaliteit voor het configureren van de diverse gegevensbronnen en de afnemers. (ApplicationFunction) Configureren van bronnen en afnemers Functionaliteit voor het distribueren van gegevens naar afnemers. (ApplicationFunction) Distribueren van gegevens Functionaliteit voor het inwinnen van gegevens uit bronsystemen ten behoeve van intern gebruik. Gegevens worden ingewonnen conform afspraken die tussen bronhouder en afnemer vastgelegd zijn in een gegevensleveringsovereenkomst (GLO). (ApplicationFunction) Inwinnen van gegevens Functionaliteit voor het synchroniseren van (groepen)gegevens tussen bronsystemen en afnemers. (ApplicationFunction) Synchronisere- n van gegevens AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 18-04-2024 00:34:51 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 18-04-2024 00:34:51 CEST