Java

Eigenschappen

VoorkeurslabelJava
DefinitieJava is een objectgeoriënteerde programmeertaal. Java is een platformonafhankelijke taal die qua syntaxis grotendeels gebaseerd is op de (eveneens objectgeoriënteerde) programmeertaal C++. Java beschikt echter over een uitgebreidere klassenbibliotheek dan C++.
SynoniemJava (programmeertaal), java
Toelichting op definitieVeel mensen verwarren Java met JavaScript, maar in feite hebben de twee talen weinig met elkaar te maken. Hoewel beide talen op het eerste gezicht qua syntaxis op elkaar lijken, zijn er grote verschillen:

Uitvoerbaarheid: JavaScript is bedoeld als scriptingtaal en wordt daarom vaak geïnterpreteerd. Java wordt eerst naar bytecode gecompileerd en daarna door een virtuele machine (VM) uitgevoerd. Relatie tot browser: Een scripttaal dient meestal als hulpmiddel bij een programma. In het geval van een browser dient JavaScript als middel om statische webpagina's te manipuleren. Java-applets zijn echter afzonderlijke programma's die in principe geen band hebben met de webpagina waarin ze verschijnen: ze draaien in een soort 'zandbak' ('sandbox') waar ze niet uit kunnen. Ondertekende Java-applets hebben deze 'sandbox' echter niet. Strong-typed vs. Weakly-typed: JavaScript kent geen sterk getypeerde variabelen, wat betekent dat iedere gedeclareerde variabele ieder gegevenstype kan bevatten. In Java moet vooraf worden aangegeven welk gegevenstype een variabele kan bevatten, en als er een verkeerd gegevenstype wordt toegewezen aan een variabele, wordt daar tijdens het compileren melding van gemaakt. Bij het programmeren van kleine, eenvoudige applicaties vermindert het niet hoeven opgeven van datatypen de complexiteit van het coderen, en daarom is JavaScript meer geschikt voor korte, kleine applicaties. In grote applicaties is het belang van strong types veel groter, omdat het de programmeur in staat stelt in een vroeg stadium fouten op te sporen met betrekking tot verkeerd gebruik van gegevenstypen en onnodige conversies daartussen zelf in de hand kan houden. Statische typering vs. Dynamische typering: JavaScript is dynamisch getypeerd, Java is statisch getypeerd. Dit wil zeggen dat typechecking in Java tijdens compilatie gebeurt, en in JavaScript at runtime.

Objectmodel: Java kent classes, JavaScript kent alleen Objecten. Java heeft dan ook een Objectmodel gebaseerd op class inheritance, JavaScript heeft een Objectmodel gebaseerd op prototype inheritance. Verder ondersteunt JavaScript duck-typing, dit in tegenstelling tot Java.
Voorbeeldhttps://www.java.com/nl/
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Java_(programmeertaal)
Afbeelding vanshutterstock_720388555.jpg
Java script.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
JavaBreder
JavaBron van
JavaGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Apache Log4j (Begrip)GerelateerdJava
Apache Tomcat (Begrip)GerelateerdJava
Open Java Development Kit (Begrip)GerelateerdJava
Rdf.jpg1200px-Javascript_icon.svg.png
Java script.