Hondshalstermeer

Eigenschappen

VoorkeurslabelHondshalstermeerHet Hondshalstermeer is een meer in Oostelijk Groningen ten zuiden van Wagenborgen en ten westen van Nieuwolda in de gemeente Oldambt.
DefinitieHet HondshalstermeerHet Hondshalstermeer is een meer in Oostelijk Groningen ten zuiden van Wagenborgen en ten westen van Nieuwolda in de gemeente Oldambt. is een meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. in Oostelijk Groningen ten zuiden van Wagenborgen en ten westen van Nieuwolda in de gemeenteHet gebied van een zelfstandig onderdeel van de staat, onder bestuur van een raad, een burgemeester en wethouders. Oldambt.
Toelichting op definitieTen noorden ligt het gehucht Kopaf, ten oosten het gehucht Westeind, ten zuidoosten het dorp 't Waar en ten westen het gehucht Stolderij. Het meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. is aangelegd in de voormalige poldersEen gebied, dat door een waterkering beschermd is tegen water van buiten en waarbinnen het peil beheerst kan worden. Weerdijk (de Weerdijk verliep deels door het meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater.) en De Dellen.

Het meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. is 180 ha groot en in beheer bij Staatsbosbeheer. Het is in 1980 aangelegd langs de Hondshalstermaar als natuurreservaat in het kader van een ruilverkavelingRuilverkaveling, ook wel kavelruil genoemd, is een proces waarin eigenaren van een stuk land, de zogenaamde grondgebruikers, kavels met elkaar ruilen. De grondgedachte daarachter is dat alle grondgebruikers er daardoor beter op worden.. Tevens was het doel berging van de boezem te vergroten. In het zuidelijk deel van het meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. zijn ook drie eilandjes gecreëerd, mede om de golfslag te breken.

Nadat aanvankelijk de natuurwaarden zich de eerste drie jaren voorspoedig ontwikkelden en het meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. aan de doelstellingenDoel waarvoor een meting uitgevoerd wordt. leek te voldoen, trad er in de jaren daarna stagnatie op ten gevolge van de voedselrijkdom van het water en sterke wisselingen in het waterpeilKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP.. In 1999 is meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. ruimte gegevenEen gegeven, ook wel datum, is een constructieve bijzonderheid: het is de vastgelegde uitdrukking van een feit. aan recreatief gebruik van het meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater.. Daartoe is het meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. opengesteld voor kanovaart en zijn er langs de delen van de oeversObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt. fietspaden aangelegd. Deze paden bevinden zich overwegend buiten de dijk die het meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. omringt zodat het meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. zelf slechts op enkele plaatsen te bewonderen is. Aan de noordwestzijde van het meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. is een bos aangelegd. Aan de noordoostzijde loopt de N362.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Hondshalstermeer
Afbeelding van260px-P01-GR-positiekaart2-gemlabels.png


Hondshalstermeer

Hondshalstermeer

Hondshalstermeer

HondshalstermeerHet Hondshalstermeer is een meer in Oostelijk Groningen ten zuiden van Wagenborgen en ten westen van Nieuwolda in de gemeente Oldambt..
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
HondshalstermeerHet Hondshalstermeer is een meer in Oostelijk Groningen ten zuiden van Wagenborgen en ten westen van Nieuwolda in de gemeente Oldambt.Breder
  • meer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
HondshalstermeerHet Hondshalstermeer is een meer in Oostelijk Groningen ten zuiden van Wagenborgen en ten westen van Nieuwolda in de gemeente Oldambt.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
Rdf.jpg