nutriënten


Eigenschappen

Voorkeurslabelnutriënten
DefinitieVoedingsstoffen. Hiermee worden met naam mineralen aangegeven, die essentieel zijn voor de groei van planten.
Publieksvriendelijke toelichtingNutriënten is de verzamelnaam voor de stoffen die voor planten als voedsel dienen. In de praktijk worden vooral fosfaat en stikstof bedoeld.
Synoniemnutriënt, nutrienten, nutrient, voedingsstoffen, voedingsstof
Toelichting op definitie(bron: Aquo / DIV)


Voedingsstoffen of nutriënten zijn stoffen die onontbeerlijk zijn voor de groei en de instandhouding van een organisme. Voedingsstoffen zijn onmisbaar voor de verrichting van de levensfuncties zoals de opbouw van de cel (bij bacteriën en gisten), of, in het meercellig organisme, van de cellen voor de vorming van de verschillende weefsels. Dieren, schimmels en heterotrofe micro-organismen betrekken daarnaast ook hun energievoorziening uit hun voeding. Planten en autotrofe micro-organismen zorgen zelf voor hun energievoorziening, bijvoorbeeld via fotosynthese. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-0087e858-2f2f-4c32-b1f1-ccc33da1ef44, https://nl.wikipedia.org/wiki/Voedingsstof
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
nutriëntenBreder
nutriëntenBron van
nutriëntenLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
eutroof water (Begrip)Bredernutriënten
fosfaat (Begrip)Bredernutriënten
stikstof (Begrip)Bredernutriënten
trofiegraad (Begrip)Bredernutriënten
oligotroof (Begrip)Gerelateerdnutriënten
polytroof (Begrip)Gerelateerdnutriënten
Rdf.jpg