nutriënten

Eigenschappen

VoorkeurslabelnutriëntenHiermee worden met naam mineralen aangegeven, die essentieel zijn voor de groei van planten.
DefinitieHiermee worden met naam mineralenVaste stoffen waaruit gesteenten zijn opgebouwd.Harde stof met een minerale samenstelling aangegeven, die essentieel zijn voor de groei van plantenDe plantenwereld van een regio..
Publieksvriendelijke toelichtingNutriëntenHiermee worden met naam mineralen aangegeven, die essentieel zijn voor de groei van planten. is de verzamelnaam voor de stoffen die voor plantenDe plantenwereld van een regio. als voedsel dienen. In de praktijk worden vooral fosfaatNegatief geladen ion dat bestaat uit één fosforatoom en vier zuurstofatomen. en stikstofScheikundig element uit de reeks niet-metalen van het periodiek systeem met atoomnummer 7. bedoeld.
Synoniemnutriënt, nutrienten, nutrient
Toelichting op definitieVoedingsstoffen of nutriëntenHiermee worden met naam mineralen aangegeven, die essentieel zijn voor de groei van planten. zijn stoffen die onontbeerlijk zijn voor de groei en de instandhouding van een organismeLevend biologisch wezen.. Voedingsstoffen zijn onmisbaar voor de verrichting van de levensfuncties zoals de opbouw van de cel (bij bacteriënEen grote groep van microscopische eencellige organismen met een actieve stofwisseling en met een disperse kern. en gisten), of, in het meercellig organismeLevend biologisch wezen., van de cellen voor de vorming van de verschillende weefsels. Dieren, schimmels en heterotrofe micro-organismenLevend biologisch wezen. betrekken daarnaast ook hun energievoorziening uit hun voeding. Planten en autotrofe micro-organismenLevend biologisch wezen. zorgen zelf voor hun energievoorziening, bijvoorbeeld via fotosynthese.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-0087e858-2f2f-4c32-b1f1-ccc33da1ef44
Bijna overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Voedingsstof
Video van
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
nutriëntenHiermee worden met naam mineralen aangegeven, die essentieel zijn voor de groei van planten.Breder
  • chemische stof (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
nutriëntenHiermee worden met naam mineralen aangegeven, die essentieel zijn voor de groei van planten.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
nutriëntenHiermee worden met naam mineralen aangegeven, die essentieel zijn voor de groei van planten.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
fosfaat (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredernutriëntenHiermee worden met naam mineralen aangegeven, die essentieel zijn voor de groei van planten.
stikstof (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredernutriëntenHiermee worden met naam mineralen aangegeven, die essentieel zijn voor de groei van planten.
Rdf.jpg