populatie


Eigenschappen

Voorkeurslabelpopulatie
DefinitieVerzameling van individuen van dezelfde soort, die in een bepaalde omschreven ruimte woont.
Publieksvriendelijke toelichtingEen populatie is een groep organismen van dezelfde soort die samen een voortplantingsgemeenschap vormen (in hetzelfde gebied leven). De organismen van deze soort zijn niet in tijd of plaats van elkaar gescheiden. Je hoort tot dezelfde populatie als je ook daadwerkelijk samen kunt voortplanten. (bron: BioJuf)
Synoniempopulaties
Toelichting op definitie(bron: Ringelberg, 1976. / Aquo / DIV)


Functionele groep individuen waartussen voortplanting plaatsvindt in een bepaald gebied (bron: Leidraad faunavoorzieningen bij infrastructuur / ABDL)

Een populatie is een groep organismen van dezelfde soort die niet in tijd of plaats van elkaar gescheiden zijn en dus (theoretisch) met elkaar kunnen voortplanten, alle zich potentieel onderling voortplantende individuen van die soort in een habitat.

De grootte van populatie varieert in de loop van de tijd, maar lijkt op de lange duur om een bepaald evenwicht te schommelen. De populatiegrootte hangt af van:

de vruchtbaarheid en geboorten: het aantal nakomelingen of eieren per vrouwelijk individu de mortaliteit, de afname van het aantal individuen in een tijdseenheid door sterfte de migratie: de uitwisseling van individuen tussen populaties van een soort, te weten immigratie: het zich vestigen in een populatie in een ander gebied. emigratie: het zich vestigen uit een populatie in een ander gebied.

Veel van deze factoren zijn afhankelijk van de populatiedichtheid en worden gereguleerd door biotische factoren als de aanwezigheid van voedsel, de aanwezigheid van predatoren, het voorkomen van ziekten en van abiotische factoren als minimum en maximumtemperatuur, regenval, duur van sneeuwbedekking. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-f07fb226-aa11-4a6b-b8c4-24bfabb21a70, http://www.rws.nl/abdl#DEF-2869, https://nl.wikipedia.org/wiki/Populatie_(biologie), https://biojuf.nl/populaties/
Afbeelding vanAfbeelding1-8.png
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
populatieBreder
populatieBron van
populatieGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
populatiegrootte (Begrip)Brederpopulatie
Rdf.jpg