hoogte


Eigenschappen

Voorkeurslabelhoogte
DefinitieDe hoogte van een geografische locatie (bijvoorbeeld een berg of plateau) wordt opgegeven in meters (of andere lengtemaat) ten opzichte van een referentieniveau: het nulvlak.
Synoniemhoogte (geografie)
Toelichting op definitieMethoden

Waterpassing De NAP-hoogte wordt bepaald door middel van waterpassing. Dit nulvlak (een equipotentiaalvlak) staat per definitie overal loodrecht op de zwaartekracht en is grillig van vorm met deuken en bulten van tientallen meters. Het vlak verandert door platentektoniek en inklinking van de bodem. Voor hoogtebepaling door middel van waterpassing gebruikt elk land zijn eigen nulvlak. Uitsluitend in Nederland gebruikt men het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Hierdoor kan de hoogteaanduiding van een plaats per land verschillen. In België is het nulvlak voor het hoogtesysteem in 1958 tijdens de Tweede Algemene Waterpassing vastgelegd ten opzichte van de gemiddelde laagwaterstand in Oostende. De hoogte hiervan is 2,34 meter beneden NAP. Het Duitse hoogtenet Normalnull (NN) werd in 1879 aangesloten op het NAP. In Oost-Europa wordt het Kronstadtpeil gebruikt, dat 14 cm boven NN ligt. Het Amsterdams peil was in 1684 nog gelijk aan het hoogwaterniveau van het IJ. Door bodemdaling en zeespiegelstijging ligt het NAP tegenwoordig ongeveer op het gemiddelde zeeniveau van de Noordzee.

GPS Met behulp van GPS kan een hoogte worden bepaald. Deze GPS-hoogte is de hoogte ten opzichte van een ander nulvlak: de referentie-ellipsoïde, een wiskundig gedefinieerde eenvoudige en 'gladde' benadering van de vorm van de aarde. In Nederland bedraagt de GPS-hoogte 40 tot 46 meter meer dan de NAP-hoogte.

Andere methoden

Andere methoden om hoogte(verschillen) te bepalen zijn barometrisch (bepalen van verschillen in luchtdruk), laseraltimetrie (tijdmeting van gereflecteerde laserpulsen), fotogrammetrisch (bepalen van de stereografische parallax op luchtfoto's), gravimetrisch (bepalen van verschillen in zwaartekracht), trigoniometrisch (driehoekshoekmeting).
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogte_(geografie)
Afbeelding van260px-Vertical_references_in_Europe.svg.png

Verticale referenties in Europa

260px-NivellementExample.jpg

Hoogtebepaling door middel van waterpassing
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
hoogteBron van
hoogteGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanleghoogte (Begrip)Brederhoogte
deltahoogte (Begrip)Brederhoogte
doorstroomhoogte (Begrip)Brederhoogte
ellipsoïde hoogte (Begrip)Brederhoogte
kamhoogte (Begrip)Brederhoogte
kerende hoogte (Begrip)Brederhoogte
kruinhoogte (Begrip)Brederhoogte
onderhoudsdiepte (Begrip)Brederhoogte
orthometrische hoogte (Begrip)Brederhoogte
rijzingshoogte (Begrip)Brederhoogte
stijghoogte (Begrip)Brederhoogte
waterkerende hoogte (Begrip)Brederhoogte
isohypse (Begrip)Gerelateerdhoogte
Rdf.jpgNAP hoogte instellen in Erdas Imagine

Metadata hoogte (Erdas Imagine)