visrecht

Eigenschappen

Voorkeurslabelvisrecht
DefinitieVisserijbeheersstelsel waarbij de toegang tot de visgronden wordt bepaald door gebruiksrechten die niet alleen de vangstrechten omvatten, maar waarin ook speciale bepalingen staan omtrent de volgende punten: hoe de visserij wordt uitgevoerd (bv. type boot en vistuig), plaats en periode van visvangst en toegestane vangstquota.
Synoniemvisrechten
Toelichting op definitieHet recht om ergens, als enige, te vissen. Dit recht behoorde vroeger de leenheer, later de Staten en Provincies, toe. Dezen konden anderen vergunning verlenen in hun water te vissen. De Zuiderzee was in die tijd echter vrij. 2> het geld dat men voor het verkrijgen van een visrecht moet betalen. Gerelateerde term: nettenlood. Een visrecht is niet gelijk aan een verpacht viswater. Bij dat laatste kan men iedereen van het water weren; bij een visrecht niet.


Zakelijk recht tot bevissing van wateren die aan anderen toebehoren. Het is thans geregeld in de Visserijwet 1963. Visrecht kan verhuurd worden.

In Drenthe waren in het verleden de eigenaren van havezaten en de buurschappen in bezit van het visrecht. Zij die een kwart waardeel in de gemeenschappelijke grond hadden mochten er gebruik van maken. De Staten van Drenthe maakten met enige regelmaat reglementen op de jacht en visserij. Tot de inwerkingtreding van de Visserijwet 1963 konden eigenaren van wateren het visrecht afkopen.
Exacte overeenkomsthttp://eurovoc.europa.eu/544
Bijna overeenkomsthttps://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/index.php?woord=ver#visrecht, https://www.geheugenvandrenthe.nl/visrecht

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
visrechtBreder

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg