soort


Eigenschappen

Voorkeurslabelsoort
DefinitieGeheel van individuen die in alle enigszins belangrijk geachte kenmerken met elkaar en met hun nakomelingen overeenkomen.
Synoniemsoort (Ecologie), soorten
Toelichting op definitieAlle individuen die in hun in- en uitwendige bouw op elkaar lijken, onderling gekruist kunnen worden en vruchtbare nakomelingen kunnen voortbrengen. Bv Esox Lucius L. (snoek) (bron: van Dale, 1993. / Aquo / DIV)

Een soort is in de biologie een elementaire taxonomische rang bij de indeling van de levende natuur (taxonomie). Een veelgebruikte definitie is dat een soort bestaat uit alle individuen die zich onder natuurlijke omstandigheden (dus zonder menselijk ingrijpen) onderling kunnen voortplanten en daarbij vruchtbare nakomelingen voortbrengen.

De individuen binnen een soort vertonen morfologische en genetische overeenkomsten. Binnen een soort kunnen echter ook onderlinge verschillen (natuurlijke variatie) bestaan, zoals kleurvarianten. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-bbd38204-4fb7-4e3c-b937-fbafbc869bf4, https://nl.wikipedia.org/wiki/Soort, http://www.rws.nl/abdl#DEF-3430
Afbeelding van225px-Biological_classification_L_Pengo_nl_omgedraaid.svg.png
De hiërarchie van de acht belangrijkste taxonomische rangen. Een geslacht bevat een of meer soorten. Tussenliggende rangen zijn niet afgebeeld.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
soortBreder
soortBron van
soortLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
ondersoort (Begrip)Bredersoort
soortenrijkdom (Begrip)Bredersoort
uurhokfrequentie (Begrip)Deel vansoort
totale reële bedekking (Begrip)Gerelateerdsoort
uniciteit (Begrip)Gerelateerdsoort
Rdf.jpg