beheerplan


Eigenschappen

Voorkeurslabelbeheerplan
DefinitieEen strategisch plan voor een watersysteem waarop de wijze waarop beheerd wordt inzichtelijk gemaakt wordt, zowel voor de eigen organisatie als voor derden.
Synoniembeheerplannen, beheersplan, beheersplannen
Toelichting op definitieBestaande uit:

- Een omschrijving van de scenario's, strategieën en voorzieningen, die moeten worden uitgevoerd om de in het beleidsplan neergelegde doelstellingen en eisen te verwezenlijken
- Een aanduiding van de perioden waarbinnen de maatregelen worden getroffen.
- Een aanduiding van de kosten van de maatregelen, en een overzicht van de wijze waarop deze kosten worden gedekt.

Voor RWS: Beheerplannen worden zowel op landelijk (droog) als regionaal (droog en nat) niveau opgesteld. De landelijke organisatie bestaat uit Wegbeheer en BPN. Als voorbeeld als bedoeld in artikel 13 van de kaderrichtlijn water.

Bron: Informatie-analyse operationeel beheer: technisch rapport (gewijzigd), Handleiding Beheersplan Nat (BPN)

Het waterschap heeft de wettelijke taak om de hoofdlijnen van het beleid en beheer vast te leggen in het beheerplan. Daarmee laten we ook zien hoe externe referentiekaders als Kaderrichtlijn Water, Deltaprogramma en de provinciale Omgevingsvisies doorwerken in ons beleid en beheer.
Voorbeeldhttps://www.hunzeenaas.nl/app/uploads/2020/01/Beheerprogramma2016-2021.pdf
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-11c9c0cf-4ac5-4954-82a6-442b3e516fe6

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beheerplanBreder
beheerplanBron van
beheerplanLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
stroomgebiedbeheerplan (Begrip)Brederbeheerplan
beschermd natuurmonument (Begrip)Gerelateerdbeheerplan
waterbeheerprogramma (Begrip)Gerelateerdbeheerplan
watersysteem (Begrip)Gerelateerdbeheerplan
Rdf.jpg