ambtenaar


Eigenschappen

Voorkeurslabelambtenaar
DefinitieDegene die krachtens een arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht met een overheidswerkgever werkzaam is.
Synoniemambtenaren
Toelichting op definitie(bron: Ambtenarenwet 2017, code: Artikel 1 / ABDL)


Een ambtenaar is iemand die op grond van een bijzondere vorm van arbeidsovereenkomst werkzaam is voor een overheid. De rechtspositie van de ambtenaar in het zogeheten ambtenarenrecht is echter niet exact dezelfde als die van de in loondienst werkzame werknemer in het reguliere arbeidsrecht. Ambtenaren kunnen werken bij de rijksoverheid (Nederland), de federale overheid (België), een gemeenschap (België), een gewest (België), een provincie, een gemeente, een waterschap of bij instellingen die worden beheerd door de staat of openbare lichamen. Dienovereenkomstig worden zij ook wel aangeduid als rijksambtenaren, federale ambtenaren, gemeenschapsambtenaren, gewestelijke ambtenaren, provincieambtenaren, gemeenteambtenaren, waterschapsambtenaren, onderwijsambtenaren, politieambtenaren, militaire ambtenaren enzovoorts.

Afhankelijk van hun functie, leggen ambtenaren een zuiveringseed of ambtseed af. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttp://www.rws.nl/abdl#DEF-8437, https://nl.wikipedia.org/wiki/Ambtenaar
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ambtenaarBreder
ambtenaarBron van
ambtenaarGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
notaris (Begrip)Brederambtenaar
Rdf.jpg