mol

Eigenschappen

Voorkeurslabelmol
DefinitieHoeveelheid stof van een systeem dat exact 6,022 140 76 × 1023 elementaire entiteiten bevat, welk getal, uitgedrukt in de eenheid mol-1, de vaste numerieke waarde van de constante van Avogadro NA is en het getal van Avogrado wordt genoemd.
Synoniemmolen
Toelichting op definitie(bron: Meeteenhedenbesluit 2006)


De mol (meervoud molen) is een van de zeven basiseenheden in het SI-stelsel, het Internationaal Stelsel van Eenheden. Het is de eenheid voor chemische hoeveelheid. Het gehanteerde symbool is eveneens mol. Eén mol is gelijk aan precies 6,02214076 × 1023 deeltjes, zoals atomen, moleculen, ionen of bepaalde groeperingen van dergelijke deeltjes.

De mol wordt veel gebruikt in de scheikundige berekeningen, met name om hoeveelheden reactanten en producten van chemische reacties uit te drukken. De chemische vergelijking 2 H2 + O2 → 2 H2O geeft bijvoorbeeld aan dat voor elke twee mol diwaterstof (H2) en één mol dizuurstof (O2), twee mol water (H2O) wordt gevormd. De concentratie van een oplossing wordt gewoonlijk uitgedrukt in molariteit: de hoeveelheid opgeloste stof in mol per volume-eenheid oplossing, doorgaans in mol per liter (mol/L).
Exacte overeenkomsthttp://www.rws.nl/abdl#DEF-2356, https://nl.wikipedia.org/wiki/Mol_(eenheid)
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
molBreder
molBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
molair (Begrip)Bredermol
molaire fractie van waterdamp (Begrip)Bredermol
Rdf.jpg