dataset compleetheid


Eigenschappen

Voorkeurslabeldataset compleetheid
DefinitieDe mate waarin objecten waarvan het bestaan bekend is aanwezig zijn.
Synoniemdatasets compleetheid
Toelichting op definitieDit gaat over of alle records aanwezig zijn in de dataset. Om dit te kunnen bepalen moet ook duidelijk zijn wat het geheel is. Daarnaast kunnen er altijd bepaalde objecten in de werkelijkheid zijn die we nog niet kennen en die we dus ook niet beschouwen als onderdeel van het geheel. (bron: ArchiXL)
Exacte overeenkomsthttps://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/DatasetCompleetheid
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
dataset compleetheidBreder
dataset compleetheidBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg