datacompressie


Eigenschappen

Voorkeurslabeldatacompressie
DefinitieHet reduceren van een teveel aan geregistreerde gegevens door een vereenvoudiging van de digitale vastlegging.
Synoniemdatacompress, compression, data compression
Toelichting op definitieDatacompressie dient o.m. om het bestand niet onnodig groot te maken en het aanbrengen van mutaties te vergemakkelijken.


Techniek waarmee computerbestanden worden verdicht zonder dat daarbij gegevens verloren gaan. Compressie heeft als doel de ruimte van een bestand op de schijf te beperken en eventueel gegevenstransport te versnellen.

Het reduceren van de totale hoeveelheid bits door codering om de beschikbare geheugenruimte te vergroten of om de overdrachtssnelheid te verbeteren.
(encyclo.nl)

Datacompressie is het representeren van digitale gegevens met minder bits dan de oorspronkelijke representatie. (bron: WIkipedia)

Bij een volledige datacompressie van de HEI / DAMO database worden alle add en delete records opgeschoond en zal de database weer optimaal presteren. (HEA)
Exacte overeenkomsthttps://www.encyclo.nl/begrip/Compression#:~:text=datacompressie%20%3D%20Het%20reduceren%20van%20een, vereenvoudiging%20van%20de%20digitale%20vastlegging., https://nl.wikipedia.org/wiki/Datacompressie
Afbeelding vanRun-lengthEncoding1.png
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
datacompressieBreder
datacompressieBron van
datacompressieGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpgMet standaardcompressie comprimeert Oracle Database gegevens door dubbele waarden in een databaseblok te verwijderen. Standaardcompressie werkt alleen voor directe padbewerkingen (CTAS of IAS). Als de gegevens worden gewijzigd met behulp van een conventionele DML-bewerking (bijvoorbeeld updates), worden de gegevens in dat databaseblok gedecomprimeerd om de wijzigingen aan te brengen en worden ze ongecomprimeerd teruggeschreven naar schijf.

Door gebruik te maken van een compressie-algoritme dat speciaal is ontworpen voor relationele gegevens, kan Oracle Database gegevens effectief comprimeren en op een zodanige manier dat Oracle Database vrijwel geen prestatieverlies oploopt voor SQL-query's die toegang hebben tot gecomprimeerde tabellen.

Oracle Communications Data Model maakt gebruik van de compressiefunctie voor alle basis-, afgeleide en geaggregeerde tabellen, waardoor de hoeveelheid opgeslagen gegevens wordt verminderd, het geheugengebruik wordt verminderd (meer gegevens per geheugenblok) en de queryprestaties worden verbeterd. (https://docs.oracle.com/cd/E29633_01/CDMOG/GUID-456BBB62-CC3E-43A3-90FE-87C285E98338.htm)