ecoduiker


Eigenschappen

Voorkeurslabelecoduiker
DefinitieDoorlaat voor water onder een weg, die is voorzien van een oeverstrook of van looprichels zodat kleinere diersoorten zoals amfibieën, egels enz. beschermd voor het verkeer kunnen doorsteken; soms ook algemener in de zin van: buisvormige of tunnelvormige doorgang voor kleinere dieren onder een weg, die dan naargelang van het type wordt onderscheiden in de verbindingen droge ecoduiker, droog-natte of nat-droge ecoduiker en natte ecoduiker.
Synoniemecoduikers
Toelichting op definitieIndien (watervoerende) duikers onder de weg doorlopen, kunnen voorzieningen als loopplankjes aangebracht worden zodat deze duikers ook door amfibieën benut kunnen worden, de zgn. ecoduiker. Het looppad in een ecoduiker dient 20 tot 30 centimeter breed te zijn en dient gedurende de migratieperiode boven het gemiddelde waterniveau te liggen.

http://www.ravon.nl/Portals/0/Pdf/veilignaardeoverkant.pdf (bron: Ensie)

Duiker met faunavoorziening voor passages van kleine dieren onder een weg of spoorweg. (bron: Objecttypenbibliotheek Rijkswaterstaat (NL), code: OB01001)

Prefab duiker waarin (betonnen) loopstroken zijn aangebracht (bron: Leidraad faunavoorzieningen bij infrastructuur)
Exacte overeenkomsthttps://www.ensie.nl/neo/ecoduiker, http://www.rws.nl/abdl#DEF-1095
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ecoduikerBreder
ecoduikerBron van
ecoduikerGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
droog-natte ecoduiker (Begrip)Brederecoduiker
natte ecoduiker (Begrip)Brederecoduiker
Rdf.jpg