RxrxM00FC02C30000870C00000000S_ApplicationFunction_rxM00FC02C30000B5EF00000000S_ApplicationFunction_Composition

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > CompositionRelationships > RxrxM00FC02C30000870C00000000S_ApplicationFunction_rxM00FC02C30000B5EF00000000S_ApplicationFunction_Composition
ArchiMate-relatie RxrxM00FC02C30000870C00000000S_ApplicationFunction_rxM00FC02C30000B5EF00000000S_ApplicationFunction_Composition
ArchiMate_CompositionRelationship.png
Relatietype  : CompositionRelationship
Relatie-id  : Id-89dca748-6906-197c-75bf-b1aafd882f0c
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
Vanaf  : Beheren van boringen, peilbuizen en sonderingen (ApplicationFunction)
Naar  : Beheren van sonderingen (ApplicationFunction)
ArchiMate-views  :