ingeland


Eigenschappen

Voorkeurslabelingeland
DefinitieEigenaar, huurder of gebruiker van land of gebouw(en) in het gebied van een waterschap.
Synoniemingelanden
Toelichting op definitie(bron: Woordgebruik bij Waterschappen, C. Euser, Heemraad Waterschap IJsselmonde, 1985 / Aquo)


Een ingeland is iemand die eigendommen (land) heeft binnen een (Nederlands) waterschap.

Een ingeland hoeft dus niet per se in het waterschap te wonen, zolang hij maar eigendom heeft binnen het waterschap. Traditioneel hadden de ingelanden als enigen actief en passief kiesrecht binnen het waterschap. De huidige wetgeving kent echter meerdere categorieën. Ook ingezetenen zijn stemgerechtigd.

Ingeland komt uit het Middelnederlands. Gelant betekende 'eigenaar zijnde van een stuk land'. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-bb7d5ca8-3bb8-4c32-add3-ca475f8b67d2, https://nl.wikipedia.org/wiki/Ingeland
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ingelandBreder
ingelandBron van
ingelandGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanslagbiljet (Begrip)Gerelateerdingeland
ingezetene (Begrip)Gerelateerdingeland
subject (Begrip)Gerelateerdingeland
voorlichting (Begrip)Gerelateerdingeland
waterschapsverkiezingen (Begrip)Gerelateerdingeland
Rdf.jpg