watervervuiling


Eigenschappen

Voorkeurslabelwatervervuiling
DefinitieWatervervuiling omvat alle menselijke of natuurlijke activiteiten die de kwaliteit van oppervlaktewater of grondwater in negatieve zin aantasten.
Toelichting op definitieOnder watervervuiling wordt verstaan, een verandering in de kwaliteit van het water met een schadelijk effect voor mensen, dieren of planten die met het water in contact komen. Watervervuiling kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier of zelfs fataal aflopen. Verontreinigd water is niet meer geschikt als drinkwater en bijvoorbeeld niet of minder geschikt als zwemwater of viswater. Wereldwijd is watervervuiling een van de hoofdoorzaken die kunnen leiden tot fysieke waterschaarste.

De term watervervuiling wordt meestal gerelateerd aan de mens maar kan ook van natuurlijke aard zijn. Soms vindt vervuiling plaats door erosie van stoffen uit de rotsen in de ondergrond, of door erosie na hevige regenval.

Veel ecosystemen zijn afhankelijk van zoetwater. De vervuiling heeft tot gevolg dat organismen die erin voorkomen bedreigd worden of verdwijnen. Ook zorgt vervuiling ervoor dat het steeds moeilijker en duurder wordt om schoon drinkwater te winnen voor menselijk gebruik.

Rivieren, meren en andere zoete wateren kunnen worden vervuild door menselijke activiteiten, onder meer in de landbouw, industrie en huishoudens. Soms is de vervuiling afkomstig uit andere landen, soms is ze het resultaat van binnenlandse activiteiten.

Wanneer bij regenbuien veel regenwater toekomt in gemengde rioleringsstelsels, kan het gebeuren dat ongezuiverd afvalwater via een overstort geloosd wordt in het oppervlaktewater. In 2000 gebeurde dit in Nederland 15.500 keer.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Watervervuiling
Afbeelding van450px-EutrophicationEutrophisationEutrophierung.jpg

Eutrofiëring van oppervlaktewater kan algenbloei of een uitbraak van botulisme veroorzaken bij warm weer.

blauwalg

Blauwalg, zwemwater Lauwersmeer.
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
watervervuilingBreder
watervervuilingBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
vervuilingseenheid (Begrip)Brederwatervervuiling
vervuilingswaarde (Begrip)Brederwatervervuiling
Rdf.jpg