verdringerpomp

Eigenschappen

VoorkeurslabelverdringerpompEen volumetrische pomp of verdringerpomp is een machine om een fluïdum te verplaatsen. Volkomen gesloten systeem met beperkte capaciteit.
DefinitieEen volumetrische pompEen volumetrische pomp of verdringerpomp is een machine om een fluïdum te verplaatsen. Volkomen gesloten systeem met beperkte capaciteit. of verdringerpompEen volumetrische pomp of verdringerpomp is een machine om een fluïdum te verplaatsen. Volkomen gesloten systeem met beperkte capaciteit. is een machine om een fluïdum te verplaatsen. Volkomen gesloten systeemDe term gesloten systeem wordt in uiteenlopende vakgebieden op verschillende manieren gebruikt. Het gaat om systemen die in absolute zin weinig of geen interactie met de omgeving hebben of die minder interactie hebben dan vergelijkbare systemen met beperkte capaciteitHoeveelheid stroming die verwerkt kan worden door een aanvoer- en of afvoerconstructie..
Synoniemvolumetrische pompEen volumetrische pomp of verdringerpomp is een machine om een fluïdum te verplaatsen. Volkomen gesloten systeem met beperkte capaciteit.
Toelichting op definitieMen kent twee soorten pompenWerktuig dat door middel van een verschil in druk vloeistoffen of gassen verplaatst.:
  • de turbopomp, ook welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. turbinepomp genoemd: hierbij wordt de vloeistof eerst op een hoge snelheid gebracht en vervolgens wordt deze snelheid 'omgezet' in drukKracht die per oppervlakte eenheid uitgeoefend wordt.. Dit houdt in dat het debietHet volume van een vloeistof of een gas dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt. afhankelijk is van de drukKracht die per oppervlakte eenheid uitgeoefend wordt. van de ruimte waarheen de vloeistof wordt verpompt; bij een bepaalde tegendruk loopt het debietHet volume van een vloeistof of een gas dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt. zelfs terug tot nul of negatief (terugstroom).
  • de verdringerpompEen volumetrische pomp of verdringerpomp is een machine om een fluïdum te verplaatsen. Volkomen gesloten systeem met beperkte capaciteit.: Deze verplaatst een constant volume van een ruimte met een lage drukKracht die per oppervlakte eenheid uitgeoefend wordt. naar een ruimte met een hoge drukKracht die per oppervlakte eenheid uitgeoefend wordt..Het debietHet volume van een vloeistof of een gas dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt. van de volumetrische pompEen volumetrische pomp of verdringerpomp is een machine om een fluïdum te verplaatsen. Volkomen gesloten systeem met beperkte capaciteit. is theoretisch onafhankelijk van de opvoerdruk. De maximale opvoerdruk wordt in feite uitsluitend beperkt door de mechanische sterkte, dit in tegenstelling tot turbopompen.

Met soortgelijke machinesEen machine is een apparaat opgebouwd uit een frame, een aandrijvingsmechanisme en overige specifieke onderdelen. Het is een mechanisme dat een vorm van beweging of energie in een andere vorm van beweging of energie kan omzetten. kan ook een last worden aangedreven; dan wordt de pompWerktuig dat door middel van een verschil in druk vloeistoffen of gassen verplaatst. dus als motor gebruikt. In heel veel gevallen wordt een volumetrische motor ook als volumetrische pompEen volumetrische pomp of verdringerpomp is een machine om een fluïdum te verplaatsen. Volkomen gesloten systeem met beperkte capaciteit. gebruikt; bijvoorbeeld bij een liersysteem. Tijdens het hijsen werkt hij als motor, tijdens het vieren als pompWerktuig dat door middel van een verschil in druk vloeistoffen of gassen verplaatst..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Volumetrische_pomp
Afbeelding vanslangenpomp_mp2-r_1.jpg

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
verdringerpompEen volumetrische pomp of verdringerpomp is een machine om een fluïdum te verplaatsen. Volkomen gesloten systeem met beperkte capaciteit.Breder
  • pomp (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
verdringerpompEen volumetrische pomp of verdringerpomp is een machine om een fluïdum te verplaatsen. Volkomen gesloten systeem met beperkte capaciteit.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
zuigerpomp (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederverdringerpompEen volumetrische pomp of verdringerpomp is een machine om een fluïdum te verplaatsen. Volkomen gesloten systeem met beperkte capaciteit.
Rdf.jpg