zuiveringsheffing


Eigenschappen

Voorkeurslabelzuiveringsheffing
DefinitieHet waterschap dekt met de opbrengst van deze belasting de kosten voor het zuiveren van afvalwater in zuiveringsinstallaties van het waterschap. Alle huishoudens en bedrijven die afvalwater lozen op het riool betalen zuiveringsheffing.
Publieksvriendelijke toelichtingBelasting zodat uw waterschap uw afvalwater kan schoonmaken. Uw geld gaat bijvoorbeeld naar het zuiveren van afvalwater in zuiveringsinstallaties van uw waterschap.


De omvang van een huishouden bepaalt de hoogte van de zuiveringsheffing. Een 1-persoonshuishouden wordt aangeslagen voor 1 vervuilingseenheid (1 ve), een meerpersoonshuishouden voor 3 vervuilingseenheden (3 ve).
Synoniemzuiveringsheffingen
Toelichting op definitieVoert u al uw afvalwater af op het gemeentelijk riool, dan betaalt u zuiveringsheffing. U betaalt ook zuiveringsheffing als u afvalwater vanuit een zuiveringsinstallatie afvoert op het gemeentelijk riool. Het is een belasting die huishoudens en bedrijven betalen.

Het vuile water dat u afvoert via het riool mag niet rechtstreeks in de natuur terechtkomen en gaat eerst naar een installatie om het schoon te maken. Het gaat daarbij om afvalstoffen als zeep (van de afwas, de was doen en douchen), maar ook grofvuil, zand en afvalwater van bedrijven.

Door de zuiveringsheffing betaalt iedereen mee om het eigen afvalwater weer schoon te krijgen. Zo kunnen de waterschappen het schonere water dat uit de zuiveringsinstallaties komt weer veilig lozen op het oppervlaktewater in de natuur: sloten, plassen, meren.

Voert u uw afvalwater niet af op het riool, maar loost u rechtstreeks op oppervlaktewater? Dan betaalt u verontreinigingsheffing.
Exacte overeenkomsthttps://noordelijkbelastingkantoor.nl/belastingen-tarieven/waterschapsbelastingen-en-grondslagen/zuiveringsheffing/, https://gblt.nl/waterschapsbelasting/zuiveringsheffing-verontreinigingsheffing
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
zuiveringsheffingBreder
zuiveringsheffingBron van
zuiveringsheffingGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
vervuilingseenheid (Begrip)Gerelateerdzuiveringsheffing
Rdf.jpg