lens

Eigenschappen

VoorkeurslabellensEen lens is een doorzichtig voorwerp, veelal van glas, maar ook wel van heldere kunststof, waarmee lichtbundels convergent dan wel divergent kunnen worden gemaakt.
DefinitieEen lensEen lens is een doorzichtig voorwerp, veelal van glas, maar ook wel van heldere kunststof, waarmee lichtbundels convergent dan wel divergent kunnen worden gemaakt. is een doorzichtig voorwerp, veelal van glas, maar ook welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. van heldere kunststofKunststoffen of (Engels) plastics, zijn chemische verbindingen die door niet-natuurlijke scheikundige processen worden vervaardigd., waarmee lichtbundels convergent dan welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. divergent kunnen worden gemaakt.
SynoniemlenzenEen lens is een doorzichtig voorwerp, veelal van glas, maar ook wel van heldere kunststof, waarmee lichtbundels convergent dan wel divergent kunnen worden gemaakt.
Toelichting op definitieDe meeste lenzenEen lens is een doorzichtig voorwerp, veelal van glas, maar ook wel van heldere kunststof, waarmee lichtbundels convergent dan wel divergent kunnen worden gemaakt. zijn zogenaamde sferische lenzenEen lens is een doorzichtig voorwerp, veelal van glas, maar ook wel van heldere kunststof, waarmee lichtbundels convergent dan wel divergent kunnen worden gemaakt., dat wil zeggen lenzenEen lens is een doorzichtig voorwerp, veelal van glas, maar ook wel van heldere kunststof, waarmee lichtbundels convergent dan wel divergent kunnen worden gemaakt. met twee bolvormige oppervlakken. Daarnaast zijn er ook cilindrische en nog andere lenzenEen lens is een doorzichtig voorwerp, veelal van glas, maar ook wel van heldere kunststof, waarmee lichtbundels convergent dan wel divergent kunnen worden gemaakt., alsmede combinaties hiervan.


Een lensEen lens is een doorzichtig voorwerp, veelal van glas, maar ook wel van heldere kunststof, waarmee lichtbundels convergent dan wel divergent kunnen worden gemaakt. is een voorwerp dat lichtLicht is elektromagnetische straling in het frequentiebereik dat waarneembaar is met het menselijk oog. Het niet zichtbare infrarood, met een iets lagere frequentie, en ultraviolet, met een iets hogere frequentie, worden soms foutief als infrarood licht en ultraviolet licht aangeduid., of andersoortige elektromagnetische stralingElektromagnetische straling is de voortplanting door de ruimte van elektrische en magnetische trillingen. Licht, radiogolven en röntgenstraling zijn vormen van elektromagnetische straling., doorlaat en afbuigt, en de stralen daarbij convergeert óf divergeert. Lenzen worden doorgaans voor optische doeleinden gebruikt om beelden te verkleinen of te vergroten, bijvoorbeeld in telescopen.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Lens_(optica), http://www.astronova.nl/l.html, https://nl.wiktionary.org/wiki/lens
Afbeelding van275px-Lens_types_2.svg.png

Verschillende lensvormen: 1: dubbelbol of biconvex
2: vlakbol of planoconvex
3 en 6: holbol of concaaf-convex
4: dubbelhol of biconcaaf

5: vlakhol of planoconcaaf

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
lensEen lens is een doorzichtig voorwerp, veelal van glas, maar ook wel van heldere kunststof, waarmee lichtbundels convergent dan wel divergent kunnen worden gemaakt.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
lensEen lens is een doorzichtig voorwerp, veelal van glas, maar ook wel van heldere kunststof, waarmee lichtbundels convergent dan wel divergent kunnen worden gemaakt.Deel van
  • objectief (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
lensEen lens is een doorzichtig voorwerp, veelal van glas, maar ook wel van heldere kunststof, waarmee lichtbundels convergent dan wel divergent kunnen worden gemaakt.Gerelateerd
  • camera (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
objectief (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdlensEen lens is een doorzichtig voorwerp, veelal van glas, maar ook wel van heldere kunststof, waarmee lichtbundels convergent dan wel divergent kunnen worden gemaakt.
Rdf.jpg