Voedingsleiding

Eigenschappen

VoorkeurslabelVoedingsleidingDe Voedingsleiding is een hoofdwatergang in Westerwolde. Ter hoogte van Vlagtwedder-Veldhuis onderbreekt de voedingsleiding de Ruiten Aa en voert het overgrote deel van het water van de Ruiten-Aa ter hoogte van Vlagtwedde in het Ruiten-Aa-kanaal.
DefinitieDe VoedingsleidingDe Voedingsleiding is een hoofdwatergang in Westerwolde. Ter hoogte van Vlagtwedder-Veldhuis onderbreekt de voedingsleiding de Ruiten Aa en voert het overgrote deel van het water van de Ruiten-Aa ter hoogte van Vlagtwedde in het Ruiten-Aa-kanaal. is een hoofdwatergangWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Watergangen, zoals sloten en singels, zijn bedoeld om overtollig regenwater af te voeren naar gemalen. Watergangen die voor de afvoer erg belangrijk zijn worden hoofdwatergangen genoemd. Over het algemeen zijn deze watergangen wat breder en dieper dan overige watergangen. in WesterwoldeWesterwolde is een streek in het Nederlandse Oost-Groningen rondom de beken de Ruiten-Aa, de Mussel-Aa en de Westerwoldse Aa.. Ter hoogte van Vlagtwedder-Veldhuis onderbreekt de voedingsleidingDe Voedingsleiding is een hoofdwatergang in Westerwolde. Ter hoogte van Vlagtwedder-Veldhuis onderbreekt de voedingsleiding de Ruiten Aa en voert het overgrote deel van het water van de Ruiten-Aa ter hoogte van Vlagtwedde in het Ruiten-Aa-kanaal. de Ruiten Aa en voert het overgrote deel van het water van de Ruiten-Aa ter hoogte van Vlagtwedde in het Ruiten-Aa-kanaalHet Ruiten-Aa-kanaal is een kanaal in Groningen tussen Veelerveen en Ter Apel in de streek Westerwolde..
Toelichting op definitieAnno 2006 zijn er plannenBesluit tot het uitvoeren van activiteiten die volgens een vastgestelde activiteitenstructuur (volgtijdig, parallel) worden uitgevoerd en die moeten leiden tot vooraf gedefinieerde resultaten (doelen). om de knip in de beekWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Een natuurlijke smalle waterloop zonder getij. ongedaan te maken en tussen de Ruiten-Aa en de voedingsleidingDe Voedingsleiding is een hoofdwatergang in Westerwolde. Ter hoogte van Vlagtwedder-Veldhuis onderbreekt de voedingsleiding de Ruiten Aa en voert het overgrote deel van het water van de Ruiten-Aa ter hoogte van Vlagtwedde in het Ruiten-Aa-kanaal. een kraantje te plaatsen.
Bijna overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruiten-Aa-kanaal
Afbeelding vanonderzoeksfuik voedingsleiding Vlagtwedde


onderzoeksfuik voedingsleiding Vlagtwedde

onderzoeksfuik voedingsleiding Vlagtwedde

onderzoeksfuik voedingsleiding Vlagtwedde

Onderzoeksfuik voedingsleidingDe Voedingsleiding is een hoofdwatergang in Westerwolde. Ter hoogte van Vlagtwedder-Veldhuis onderbreekt de voedingsleiding de Ruiten Aa en voert het overgrote deel van het water van de Ruiten-Aa ter hoogte van Vlagtwedde in het Ruiten-Aa-kanaal. Vlagtwedde.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
VoedingsleidingDe Voedingsleiding is een hoofdwatergang in Westerwolde. Ter hoogte van Vlagtwedder-Veldhuis onderbreekt de voedingsleiding de Ruiten Aa en voert het overgrote deel van het water van de Ruiten-Aa ter hoogte van Vlagtwedde in het Ruiten-Aa-kanaal.Breder
  • hoofdwatergang (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • kanaal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
VoedingsleidingDe Voedingsleiding is een hoofdwatergang in Westerwolde. Ter hoogte van Vlagtwedder-Veldhuis onderbreekt de voedingsleiding de Ruiten Aa en voert het overgrote deel van het water van de Ruiten-Aa ter hoogte van Vlagtwedde in het Ruiten-Aa-kanaal.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
Rdf.jpg