aquaduct

Eigenschappen

Label (nl)aquaductEen kunstwerk waarmee een waterloop in een open constructie over een weg of andere waterloop wordt gevoerd.
Type symboolGISEen geografisch informatiesysteem (meestal afgekort tot GIS) is een informatiesysteem waarmee (ruimtelijke) gegevens of informatie over geografische objecten, zogeheten geo-informatie kan worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd.
CoderingKunstwerkCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf. symbolen AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. TTF Unicode 53
Definitie (nl)Symbool wordt in lengterichting van waterloopEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat. weergegeven.
Afbeelding van
Kunstwerk symbolen Aquo TTF Unicode53.png
BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.DAMO objectenboek
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://damo.hetwaterschapshuis.nl/DAMO%201.3/Objectenhandboek%20DAMO%201.3/HTML/DAMO%20Watersysteem%20Objectenhandboek.html?Aquaduct.html

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
aquaductEen kunstwerk waarmee een waterloop in een open constructie over een weg of andere waterloop wordt gevoerd.Gerelateerd
  • aquaduct (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)