fuzzy zoeken

Eigenschappen

Voorkeurslabelfuzzy zoekenIn de informatica is het bij benadering vergelijken van tekenreeksen (in de volksmond vaak aangeduid als fuzzy zoeken naar tekenreeksen) de techniek om tekenreeksen te vinden die bij benadering (in plaats van exact) met een patroon overeenkomen.
DefinitieIn de informatica is het bij benadering vergelijken van tekenreeksen (in de volksmond vaak aangeduid als fuzzy zoekenIn de informatica is het bij benadering vergelijken van tekenreeksen (in de volksmond vaak aangeduid als fuzzy zoeken naar tekenreeksen) de techniek om tekenreeksen te vinden die bij benadering (in plaats van exact) met een patroon overeenkomen. naar tekenreeksen) de techniekTechniek heeft te maken met het ontwerpen en bouwen van computers, mobiele telefoons, wolkenkrabbers, en andere bouwwerken, verwant met bouwkunst.Techniek levert een technische naam aan een onderdeel binnen de zuiveringsinfrastructuur dat een directe relatie heeft met het primaire proces.Technologie (Grieks: τέχνη: 'vakmanschap' en λογία: 'theorie') is het geheel aan technieken, vaardigheden, methoden en processen dat gebruikt wordt voor de productie van goederen en diensten, of ter verwezenlijking van een doel, zoals wetenschappelijk onderzoek. Technologie manifesteert zich in fysieke objecten en in organisatievormen. Ze maakt deel uit van de samenleving en ontwikkelt zich in nauwe samenhang met andere menselijke uitingen. om tekenreeksen te vinden die bij benadering (in plaats van exact) met een patroon overeenkomen.
Publieksvriendelijke toelichtingSlim zoeken op het internet door gebruik te maken van bijzondere tekens in de zoekvraag.
Synoniemfussy searchIn de informatica is het bij benadering vergelijken van tekenreeksen (in de volksmond vaak aangeduid als fuzzy zoeken naar tekenreeksen) de techniek om tekenreeksen te vinden die bij benadering (in plaats van exact) met een patroon overeenkomen.
Toelichting op definitieDe kennisbankEen kennisbank is een gespecialiseerde databank voor de opslag en het beheer van 'kennis'. Een kennisbank is de basis voor een collectie van kennis. Normaliter bestaat een kennisbank uit specifieke kennis met betrekking tot een organisatie. van waterschap Hunze en Aa'sHet waterschap Hunze en Aa's is een groot waterschap in de Nederlandse provincies Groningen en Drenthe. maakt gebruik van fuzzy zoekenIn de informatica is het bij benadering vergelijken van tekenreeksen (in de volksmond vaak aangeduid als fuzzy zoeken naar tekenreeksen) de techniek om tekenreeksen te vinden die bij benadering (in plaats van exact) met een patroon overeenkomen..

Fuzzy zoekenIn de informatica is het bij benadering vergelijken van tekenreeksen (in de volksmond vaak aangeduid als fuzzy zoeken naar tekenreeksen) de techniek om tekenreeksen te vinden die bij benadering (in plaats van exact) met een patroon overeenkomen. is een uitbreiding op het zoeken die een overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen. produceert met termen die een vergelijkbare samenstelling hebben.

Fuzzy search maakt gebruik van een type query waarmee type foutenHet verschil tussen een gemeten/benaderde waarde en de echte waarde. en verkeerd gespelde termen in de invoer teken reeks worden gecompenseerd.

Het probleem van het bij benadering matchen van tekenreeksen is typisch verdeeld in twee deelproblemen: het vinden van bij benadering overeenkomende subtekenreeksen binnen een bepaalde tekenreeks en het vinden van woordenboekstrings die ongeveer overeenkomen met het patroon.

U kunt zoeken op naam, plaats, gebeurtenisVoorvallen, evenementen en gelegenheden van sociale, culturele, religieuze of persoonlijke aard (bijvoorbeeld verjaarsfeesten, concerten, geboorten en namen van feestdagen, stormen en overstromingen)., trefwoord, etc. door het typen van één of meerdere woorden. Daarnaast kunnen geavanceerdere zoekopdrachten gedaan worden, waaronder:

 • Wildcards: ? en *

Bijvoorbeeld: waterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O).* zoekt zowel op water als op waterloopEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat., watergangEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat., etc.

Zoeken naar gemaal kan op de volgende mogelijkheden met wildcards.

 • TEXT:gema?l
 • TEXT:gem*
 • TEXT:*aal
 • gemaa?
 • *aal
 • *maal
 • "ge*al"
 • "***al"
 • "?????"


 • Fuzzy zoekenIn de informatica is het bij benadering vergelijken van tekenreeksen (in de volksmond vaak aangeduid als fuzzy zoeken naar tekenreeksen) de techniek om tekenreeksen te vinden die bij benadering (in plaats van exact) met een patroon overeenkomen.: voeg ~ toe aan het eind van een woord.

Bijvoorbeeld: inlaatEen inlaat is een waterstaatkundig kunstwerk, dat op de scheiding van 2 peilgebieden is gelegen. De functie van dit kunstwerk is om (vers) water in een polder of lager gelegen peilgebied te laten. Een inlaat bestaat bijna altijd uit een duiker met aan de kant van het buitenwater een schuif of klep die kan worden opengezet om water binnen te laten. In sommige gevallen is een inlaat een zelfstandig kunstwerk met dezelfde uiterlijke kenmerken als een stuw.~ zoekt naar woorden die erop lijken, zoals inlatenEen inlaat is een waterstaatkundig kunstwerk, dat op de scheiding van 2 peilgebieden is gelegen. De functie van dit kunstwerk is om (vers) water in een polder of lager gelegen peilgebied te laten. Een inlaat bestaat bijna altijd uit een duiker met aan de kant van het buitenwater een schuif of klep die kan worden opengezet om water binnen te laten. In sommige gevallen is een inlaat een zelfstandig kunstwerk met dezelfde uiterlijke kenmerken als een stuw..

 • +/- vóór een woord om het verplicht te maken / uit te sluiten.

Voorbeeld 1: +kunstwerkCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf. -gemaal zoekt naar tekstfragmenten waarin kunstwerkCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf. voorkomt, maar niet gemaalEen constructie ten behoeve van het verplaatsen van water..
Voorbeeld 2: +kunstwerkCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf. +gemaal zoekt naar tekstfragmenten waarin beide woorden voorkomen.
Woorden zonder een ander woord : Gemaal -boezemgemaalGemaal ten behoeve van de bemaling van boezemsystemen -calamiteitengemaalEen calamiteiten gemaal is een gemaal wat alleen ingezet wordt tijdens een hoogwatercalamiteit, normaal gesproken worden deze gemalen meestal op een andere locatie opgeslagen.

 • U kunt uw zoekresultaat uitbreiden met or

Bijvoorbeeld: sloot or greppelOndiepe gegraven geul voor waterafvoer vanuit de kavel naar de sloot. voor resultatenVerzameling waarden, die tijdens een inwinning aan objecten gemeten of zijn berekend. die de woorden sloot of greppelOndiepe gegraven geul voor waterafvoer vanuit de kavel naar de sloot. bevatten.

 • Groeperen kan met ronde haakjes ().

Bijvoorbeeld: (kunstwerkCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf. stuw inlaatEen inlaat is een waterstaatkundig kunstwerk, dat op de scheiding van 2 peilgebieden is gelegen. De functie van dit kunstwerk is om (vers) water in een polder of lager gelegen peilgebied te laten. Een inlaat bestaat bijna altijd uit een duiker met aan de kant van het buitenwater een schuif of klep die kan worden opengezet om water binnen te laten. In sommige gevallen is een inlaat een zelfstandig kunstwerk met dezelfde uiterlijke kenmerken als een stuw.) or (watergangEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat. oppervlaktewaterlichaamSamenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.)

 • Exact zoeken met meerdere woorden "".

Bijvoorbeeld: "waterschap Hunze en Aa'sHet waterschap Hunze en Aa's is een groot waterschap in de Nederlandse provincies Groningen en Drenthe."

 • Zoeken op specifieke pagina. page:paginanummer

Bijvoorbeeld: kerk page:1 voor alle voorpagina's waar het woord kerk in voor komt.

 • Zoeken op pagina reeks. page:[beginapagina TO eindpagina]

Voorbeeld 1: kerk page:[1 TO 3] voor alle pagina 1, 2 en 3 waar het woord kerk in voor komt.
Voorbeeld 2: kerk page:[2 TO *] voor alle pagina's, behalve de voorpagina's, waar het woord kerk in voor komt.

 • Datering

U kunt op een exacte datum of op een periodeBepaalde tijdsduur. zoeken. Enkele voorbeelden:
Exacte datum: 23/02/1871
PeriodeBepaalde tijdsduur. tussen 1850 en 1900: 1850 - 1900
Na 1800: > 1800
Voor of gelijk aan 1950 <= 1950
PeriodeBepaalde tijdsduur. tussen 23 februari 1871 en 26 augustus 1871 23/02/1871 - 26/08/1871

Zoeken naar een exacte term: =kunstwerkCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf.

Zoekresultaten
Teksten waardoor gezocht wordt zijn teksten die m.b.v. beeldherkenning (door een computerEen computer is een apparaat waarmee gegevens volgens formele procedures (algoritmen) kunnen worden verwerkt. Meestal wordt met het woord computer een elektronisch, digitaal apparaat bedoeld, maar er bestaan ook mechanische en analoge computers. Daarnaast kan een computer in verschillende talstelsels zoals het decimale (tientallige) of binaire (tweetallige) stelsel werken. De huidige computers werken altijd in het binaire stelsel.) zijn gegenereerd, de kans is vrij groot dat woorden niet correct herkend zijn. Om toch tot bruikbare zoekresultaten te komen doet de zoeksoftware een aantal filtersApparaat waarin een scheiding van stoffen plaatsvindt door middel van drukverschil door een poreus medium of rooster.Poreus voorwerp of voorwerp met gaatjes dat gassen of vloeistoffen doorlaat en tegelijk zuivert. over deze teksten en zoekopdracht. Bij het zoeken kan het dus zijn dat u andere resultatenVerzameling waarden, die tijdens een inwinning aan objecten gemeten of zijn berekend. krijgt dan verwacht.

Door slim te werkenDe uitvoering van een aantal samenhangende werkzaamheden (in of aan een watersysteem) met vooraf omschreven doel en qua tijd en kosten afgebakend. met de verschillende zoekopties zoals fuzzy zoekenIn de informatica is het bij benadering vergelijken van tekenreeksen (in de volksmond vaak aangeduid als fuzzy zoeken naar tekenreeksen) de techniek om tekenreeksen te vinden die bij benadering (in plaats van exact) met een patroon overeenkomen., kunt u eenvoudig uw zoekresultaten verbeteren.

Relevantie

Het systeem maakt bij uw zoekopdracht een berekening. Resultaten die volgens het systeem het meest overeenstemmen met uw zoekvraag worden als eerste gepresenteerd.
Voorbeeldhttps://help.iprox.nl/paginatypen-modules/zoeken/, https://docs.alfresco.com/5.2/concepts/rm-searchsyntax-intro.html
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://en.wikipedia.org/wiki/Approximate_string_matching, http://peelenmaas.rooynet.nl/help, https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/search/search-query-fuzzy
Afbeelding vangewoon zoeken

Gewoon zoeken op de kennisbankEen kennisbank is een gespecialiseerde databank voor de opslag en het beheer van 'kennis'. Een kennisbank is de basis voor een collectie van kennis. Normaliter bestaat een kennisbank uit specifieke kennis met betrekking tot een organisatie..

exact zoeken (fuzzy zoeken)
Exact zoeken(fuzzy zoekenIn de informatica is het bij benadering vergelijken van tekenreeksen (in de volksmond vaak aangeduid als fuzzy zoeken naar tekenreeksen) de techniek om tekenreeksen te vinden die bij benadering (in plaats van exact) met een patroon overeenkomen.) op de kennisbankEen kennisbank is een gespecialiseerde databank voor de opslag en het beheer van 'kennis'. Een kennisbank is de basis voor een collectie van kennis. Normaliter bestaat een kennisbank uit specifieke kennis met betrekking tot een organisatie..

fuzzy zoeken met wildcards

uzzy zoeken met wildcards op de kennisbankEen kennisbank is een gespecialiseerde databank voor de opslag en het beheer van 'kennis'. Een kennisbank is de basis voor een collectie van kennis. Normaliter bestaat een kennisbank uit specifieke kennis met betrekking tot een organisatie..
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
fuzzy zoekenIn de informatica is het bij benadering vergelijken van tekenreeksen (in de volksmond vaak aangeduid als fuzzy zoeken naar tekenreeksen) de techniek om tekenreeksen te vinden die bij benadering (in plaats van exact) met een patroon overeenkomen.Breder
 • algoritme (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
fuzzy zoekenIn de informatica is het bij benadering vergelijken van tekenreeksen (in de volksmond vaak aangeduid als fuzzy zoeken naar tekenreeksen) de techniek om tekenreeksen te vinden die bij benadering (in plaats van exact) met een patroon overeenkomen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg