Schouwcomponent

ArchiMate-element Schouwcomponent
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : 
Element-id  : Id-753574e0-c8fb-676d-621b-472e1f81897d
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
Label  : Schouwcomponent
Documentatie  : Component voor het inspecteren (schouwen) van de obecten uit het watersysteem - en -kering
ArchiMate-views  : 
Relaties  :