werelderfgoed


Eigenschappen

Voorkeurslabelwerelderfgoed
DefinitieWerelderfgoed is cultureel en natuurlijk erfgoed dat wordt beschouwd als onvervangbaar, uniek en eigendom van de hele wereld, en waarvan het van groot belang wordt geacht om te behouden.
Synoniemwerelderfgoederen
Toelichting op definitieHet UNESCO Werelderfgoedverdrag uit 1972 heeft als doel om erfgoed dat van unieke en universele waarde is voor de mensheid, beter te kunnen bewaren voor toekomstige generaties. Naast de internationale bescherming die een erfgoed krijgt door plaatsing op de UNESCO Werelderfgoedlijst, bevordert deze status ook het begrip tussen culturen.

Alleen erfgoed dat is ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO mag deze titel dragen. De lijst wordt jaarlijks samengesteld door het Werelderfgoedcomité, dat bestaat uit vertegenwoordigers van 21 wisselende landen.

Het materieel werelderfgoed bestaat sinds de 44e sessie van het Comité (2021) uit 1154 werelderfgoederen verspreid over 167 landen. Hiervan zijn 897 cultureel erfgoed (C), 218 natuurlijk erfgoed (N) en 39 hybride erfgoed, die een combinatie van beide zijn (C/N). 191 landen hebben de Werelderfgoed Conventie geratificeerd. Ieder land is zelf verantwoordelijk voor bescherming en behoud van de eigen monumenten.
VoorbeeldDe Waddenzee is een werelderfgoed
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Werelderfgoed
Afbeelding vanWaddenzee werelderfgoed
Waddenzee werelderfgoed
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
werelderfgoedBreder
werelderfgoedBron van
werelderfgoedGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
het Wad (Gebied)Deel vanwerelderfgoed
Rdf.jpg