alfastraling


Eigenschappen

Voorkeurslabelalfastraling
Afkortinga -straling
DefinitieStraling die ontstaat als zware radioactieve nuclide uiteenvalt in een dochternuclide (deze is meestal ook radioactief) en een alfadeeltje.
Synoniema -straling, alfa
Toelichting op definitieAlfa deeltjes zijn sterk ioniserend, maar kunnen gemakkelijk tegengehouden worden: 5cm lucht of een blad papier is een voldoende barrière tegen alfadeeltjes. Alfastraling is echter wel zeer radiotoxisch bij inademing of inslikken. Voorbeelden zijn bekende alfastralers zijn uranium en plutonium. (bron: W-1111-0020 / Aquo)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-4350ff15-2b9d-4c28-a73e-5cac5d812c7c
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
alfastralingBreder
alfastralingBron van
alfastralingGerelateerd
alfastralingLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
alfadeeltje (Begrip)Gerelateerdalfastraling
Rdf.jpg