inlaag


Eigenschappen

Voorkeurslabelinlaag
DefinitieDiepgelegen, nat, brak natuurgebied tussen de dijk en de binnendijk.
Synonieminlagen, inlaagpolder
Toelichting op definitieDe gebieden zijn ontstaan door het afgraven van klei. Als de klei in deze gebieden is afgegraven om de binnendijk te versterken (en dus afkomstig uit polders) noemen we de gebieden karrevelden, als de afgegraven klei werd gebruikt voor de aanleg van de binnendijk, dan noemen we de gebieden inlagen. In sommige gevallen, bij lage ligging van het gebied is er sprake van zoute kwel (vooral op Schouwen en bij Scherpenisse) in andere gevallen is er sprake van brakke of zoete gebieden, vooral op Noord-Beveland. De gebieden zijn belangrijk voor vogels om te foerageren (voedsel zoeken) broeden en ‘overtijen’ (=wachten tot het weer eb is). (Bron: Delta wateren)


Een inlaag of inlaagpolder ontstond als in verband met het risico van wegzakken van een dijk een inlaagdijk als reservewaterkering werd aangelegd.

Het gebied tussen een door dijkval bedreigde dijk en een inlaagdijk wordt inlaag genoemd. Doordat de voor de nieuwe dijk benodigde grond doorgaans uit de inlaag werd gehaald ligt het maaiveld laag en is de invloed van zout kwelwater groot. Deze inlagen met karrevelden zijn vaak drassig en ongeschikt voor landbouw en veeteelt. Daardoor bleven ze ook in het verleden vaak braak liggen. Sommige inlagen werden gebruikt als boezem voor het lozen van water uit de aanliggende polder. Andere waren in gebruik als hooiland. Door aanleg van vele greppeltjes werd dan de afwatering geregeld. In de twintigste eeuw kwamen ook deze hooilanden braak te liggen en kreeg de natuur vrij spel. Bij Vlietepolder in Zeeland is een voorbeeld van dit soort inlagen.
Exacte overeenkomsthttps://aquo.begrippenxl.nl/aquo/nl/page/Id-164d8ef0-9f18-4902-946f-1c3aeefca592, https://nl.wikipedia.org/wiki/Inlaag
Afbeelding vanfoto-1-Niels-de-Schipper-Koudekerkseinlaag-plompetoren-70mm-1_250sec-F13-iso-200-21-10-2016.jpg
Koudekerksche Inlaag.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
inlaagBreder
inlaagBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg