RxM00FC02C300023D2A00000000R_M00FC02C30000B4CF00000000S

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > GG04-Overzicht basis- en kernregistraties > Verbindingslijnen > RxM00FC02C300023D2A00000000R_M00FC02C30000B4CF00000000S
ArchiMate-verbindingslijn RxM00FC02C300023D2A00000000R_M00FC02C30000B4CF00000000S
Verbindingslijn-id  : Id-7245c738-77f8-8e05-8286-737b4460ae40
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : GG04-Overzicht basis- en kernregistraties
ArchiMate-relatie  : Basisregistratie aggregeert Basisregistratie Kadaster (BRK) (AggregationRelationship)
Vanaf vorm  : RxM00FC02C30000B4E400000000S_M00FC02C30000B4CF00000000S (Basisregistratie)
Naar vorm  : RxM00FC02C30000D58400000000S_M00FC02C30000B4CF00000000S (Basisregistratie Kadaster (BRK))
Z-coördinaat  : 23
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:;fontsize:8;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :