beginpunt leiding

Eigenschappen

Voorkeurslabelbeginpunt leidingDe knooppuntreferentie van het eerste knooppunt zoals gespecificeerd door de in dienst zijnde autoriteit.
DefinitieDe knooppuntreferentie van het eerste knooppunt zoals gespecificeerd door de in dienst zijnde autoriteit.
Toelichting op definitieHet uiteinde van een leidingHolle leiding voor het doorstromen van gassen, vloeistoffen of capsules, bestemd om hetzij gas, een vloeistof of capsules te transporteren, hetzij een vloeistof als intermediair te gebruiken voor het transport van warmte of een opgeloste of verpulverde stof., anders dan het eindpunt. Ter plaatse van het leidingHolle leiding voor het doorstromen van gassen, vloeistoffen of capsules, bestemd om hetzij gas, een vloeistof of capsules te transporteren, hetzij een vloeistof als intermediair te gebruiken voor het transport van warmte of een opgeloste of verpulverde stof. midden op de bovenkant bodemHet aan de oppervlakte liggende pakket van de aardkorst met de daaronder liggende aardlagen onder invloed van de hydrosfeer, atmosfeer en organismen..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://data.gwsw.nl/totaal/BeginpuntLeiding

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
beginpunt leidingDe knooppuntreferentie van het eerste knooppunt zoals gespecificeerd door de in dienst zijnde autoriteit.Breder
  • vertex (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
beginpunt leidingDe knooppuntreferentie van het eerste knooppunt zoals gespecificeerd door de in dienst zijnde autoriteit.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
beginpunt leidingDe knooppuntreferentie van het eerste knooppunt zoals gespecificeerd door de in dienst zijnde autoriteit.Deel van
  • leidingoriëntatie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg