bioturbatie


Eigenschappen

Voorkeurslabelbioturbatie
DefinitieHet omwoelen van de waterbodem door organismen en de daaruit voortvloeiende uitwisseling van materiaal tussen bodem en water.
Toelichting op definitieBijvoorbeeld door regenwormen.

Bron: Ecologische normen waterbeheer. Deeladvies III: beschrijving van de parameters. Gezondheidsraad, Rapport no. 89/21, Den Haag, 1989 (gewijzigd)

Bioturbatie is in de bodemkunde, sedimentologie, limnologie en oceanografie het door elkaar werken en verplaatsen van sediment door organismen (zowel planten als dieren). Bioturbatie komt alleen voor als organismen in het sediment aanwezig zijn, in anoxische omstandigheden komt het niet voor. Voorbeelden van organismen die bioturbatie veroorzaken in mariene sedimenten zijn ringwormen, tweekleppigen, slakken of zeekomkommers. In terrestrische sedimenten kan bioturbatie veroorzaakt worden door insecten en de wortelgroei van planten.

Het gevolg van bioturbatie is dat oorspronkelijke sedimentaire structuren, zoals cross-bedding of verschillen in korrelgrootte verdwijnen.

Bioturbatie verhoogt de porositeit van een bodem waardoor het totale oppervlak tussen water en sediment groter wordt. Dit versnelt de reactiesnelheid van chemische processen tussen grond- of oppervlaktewater en de bodem. Omdat bioturbatie de structuur en chemie van sediment beïnvloedt wordt het proces tot diagenese gerekend. (Wipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-3be02d00-5d20-4f0b-b86b-a10280187cfc, https://nl.wikipedia.org/wiki/Bioturbatie
Afbeelding van300px-Mi%C3%B1oca066eue.jpg
Wormen veroorzaken bioturbatie.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bioturbatieBreder
bioturbatieBron van
bioturbatieGerelateerd
bioturbatieLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg