dwarsprofiel


Eigenschappen

Voorkeurslabeldwarsprofiel
DefinitieBodemprofiel in een dwarsdoorsnede van een kust, rivier of dijk.
Toelichting op definitieEen dwarsprofiel is een (denkbeeldige) doorsnijding van een terrein of constructie met een verticaal vlak, aangebracht loodrecht op de as ervan. Het dwarsprofiel van een weg of spoorlijn wordt meestal bepaald door eisen ten aanzien het profiel van vrije ruimte.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-9beffa5a-c8d6-4333-bc1b-cfc3bdfa6463, https://nl.wikipedia.org/wiki/Dwarsprofiel
Afbeelding vandwarsprofiel waterloop


dwarsprofiel waterloop

Dwarsprofiel van een waterloop.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
dwarsprofielBreder
dwarsprofielBron van
dwarsprofielLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-dwarsprof-hoogte-breedte-rel (Begrip)Brederdwarsprofiel
1d-dwarsprofiel (Begrip)Brederdwarsprofiel
dwarsdoorsnede (Begrip)Brederdwarsprofiel
dwarsprofiel-segment (Begrip)Brederdwarsprofiel
aansluitconstructie (Begrip)Gerelateerddwarsprofiel
binnenteen (Begrip)Gerelateerddwarsprofiel
buitenteen (Begrip)Gerelateerddwarsprofiel
dwarsdoorsnede (Begrip)Gerelateerddwarsprofiel
natte oppervlakte (Begrip)Gerelateerddwarsprofiel
norm geparametriseerd profiel (Begrip)Gerelateerddwarsprofiel
oever (Begrip)Gerelateerddwarsprofiel
profielverdediging (Begrip)Gerelateerddwarsprofiel
stroomsnelheid (Begrip)Gerelateerddwarsprofiel
variabele stroming (Begrip)Gerelateerddwarsprofiel
Rdf.jpg