beklemde meier

Eigenschappen

Voorkeurslabelbeklemde meierDegene die houder is van het beklemrecht (de pachter) heet de beklemde meier of kortweg meier.
DefinitieDegene die houderPersoon die een zaak ten behoeve van een ander in zijn macht heeft, hetzij direct door zelf de zaak feitelijk onder zich te hebben, hetzij indirect door een ander de feitelijke macht te laten uitoefenen. is van het beklemrechtBeklemrecht of recht van beklemming is een eeuwigdurend, ondeelbaar zakelijk recht op een onroerende zaak van een ander. (de pachter) heet de beklemde meierDegene die houder is van het beklemrecht (de pachter) heet de beklemde meier of kortweg meier. of kortweg meierDegene die houder is van het beklemrecht (de pachter) heet de beklemde meier of kortweg meier..
SynoniemmeierDegene die houder is van het beklemrecht (de pachter) heet de beklemde meier of kortweg meier.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=33254&type=term, https://nl.wikipedia.org/wiki/Beklemrecht
Afbeelding vanBeklemrecht%20scans%20Liggend%20cut%20%282%29.jpg

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
beklemde meierDegene die houder is van het beklemrecht (de pachter) heet de beklemde meier of kortweg meier.Breder
  • rechtssubject (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
beklemde meierDegene die houder is van het beklemrecht (de pachter) heet de beklemde meier of kortweg meier.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg