benthos

Eigenschappen

VoorkeurslabelbenthosDierlijk leven op bodem van wateren.
DefinitieDierlijk leven op bodem van wateren.
Toelichting op definitieBronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.: Marechal, P., Woordenwijzer EcologieDe leer van de onderlinge betrekkingen tussen levende organismen en hun milieu.. Reaal Uitgevers, Lisse, 1991

De groep van organismenLevend biologisch wezen. die in of op de bodem van zoete en zoute wateren leeft. (HEAHet waterschap Hunze en Aa's is een groot waterschap in de Nederlandse provincies Groningen en Drenthe.)

BenthosDierlijk leven op bodem van wateren. (bijvoeglijk naamwoord: benthischOp de waterbodem.) is een begripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden. uit de biologieBiologie is de natuurwetenschap die zich richt op levende organismen, levensprocessen en levensverschijnselen.. Het is een verzamelnaam voor alle organismenLevend biologisch wezen. die leven op de bodem van zoete en zoute wateren, de bentische zoneStreek, gebied tussen zekere begrenzingen.. Het bevat zowel levensvormen die vastzitten aan de bodem of vastzitten aan andere vastzittende organismenLevend biologisch wezen. (sessiel benthosDierlijk leven op bodem van wateren.) als organismenLevend biologisch wezen. die zich kruipend of lopend over de bodem bewegen (vagiel benthosDierlijk leven op bodem van wateren.). Dierlijk benthosDierlijk leven op bodem van wateren. heet zoobenthos en de plantaardige versie wordt fytobenthos genoemd.


BenthosDierlijk leven op bodem van wateren. kan worden onderscheiden volgens de grootte van de organismenLevend biologisch wezen.: - macrobenthos: > 1 mm (onder andere krabben, zeesterren, vlokreeftjes)
- meiobenthos: tussen 1 mm en 32 µm (onder andere mosbeertjes, eenoogkreeftjes)
- microbenthos: < 32 µm (onder andere klokdiertjes, bacteriënEen grote groep van microscopische eencellige organismen met een actieve stofwisseling en met een disperse kern.)

Ook kan bethos onderscheiden worden naar waar het leeft: - endobenthos: in de bodem (onder andere tweekleppigen)
- epibenthos: op de bodem (onder andere zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt.-egels)

- hyperbenthos: juist boven de bodem (onder andere aasgarnalen)
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-a1b9b274-3c21-4c37-8776-d06add07bdba, https://nl.wikipedia.org/wiki/Benthos
Afbeelding van375px-Diastylis_bradyi.jpg
Diastylis bradyi, een zeekomma, vertegenwoordiger van zowel macrobenthos als endobenthos

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
benthosDierlijk leven op bodem van wateren.Breder
  • organisme (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
benthosDierlijk leven op bodem van wateren.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
benthosDierlijk leven op bodem van wateren.Gerelateerd
  • bentivoor (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • waterbodem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
benthosDierlijk leven op bodem van wateren.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
waterbodem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbenthosDierlijk leven op bodem van wateren.
Rdf.jpg