Nederlandse Overheid Referentie Architectuur


Eigenschappen

VoorkeurslabelNederlandse Overheid Referentie Architectuur
AfkortingNORA
DefinitieDe Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) bevat principes, beschrijvingen, modellen en standaarden voor het ontwerp en de inrichting van de elektronische overheid. Het is een instrument dat door overheidsorganisaties kan worden benut in de verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven. De NORA is ontwikkeld in 2005 en is in 2009 NORA door het kabinet vastgesteld als norm voor de overheid. Sindsdien wordt deze met regelmaat aangevuld en geactualiseerd.
Toelichting op definitieHet doel van NORA is het mogelijk maken en verbeteren van digitale dienstverlening in de publieke sector. Mogelijk maken hangt samen met het begrip interoperabiliteit: digitale diensten zijn alleen mogelijk als individuele systemen en organisaties met elkaar kunnen samenwerken en relevante gegevens uit kunnen wisselen. Het verbeteren van de dienstverlening gaat uiteraard over de kwaliteit van opgeleverde en doorontwikkelde diensten, maar ook over een kosten-effectieve totstandkoming: hergebruik en bij elkaar leggen van kennis zorgt dat we met hetzelfde overheidsbudget een hogere kwaliteit van dienstverlening kunnen bereiken. Een belangrijke voorwaarde voor deze verbetering is de bereidheid van alle betrokken organisaties om binnen een gedeeld kader samen te werken. Door vanuit iedere organisatie de eigen dienstverlening binnen dit zelfde kader te ontwikkelen, ontstaat samenhang in de dienstverlening van de overheid als geheel. NORA biedt een invulling van dit kader.
Exacte overeenkomsthttps://www.noraonline.nl/wiki/NORA, https://www.begrippenxl.nl/dso/nl/page/NORA, https://wwww.stelselpedia.nl/begrippen/fdd477ff-eaa2-4190-ae9d-fcd92ed19571
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Nederlandse Overheid Referentie ArchitectuurBreder
Nederlandse Overheid Referentie ArchitectuurBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Baseline Informatiebeveiliging Overheid (Begrip)BrederNederlandse Overheid Referentie Architectuur
Rdf.jpg