Dreefleiding

Eigenschappen

VoorkeurslabelDreefleidingOppervlaktewaterlichaam gelegen in de provincie Drenthe, in de Mondenstreek tussen 1e Exloërmond en Nieuw Buinen. De Dreefleiding mond uit in het Stadskanaal.
DefinitieOppervlaktewaterlichaamSamenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna. gelegen in de provinciePubliekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt. Drenthe, in de Mondenstreek tussen 1e Exloërmond en Nieuw Buinen. De DreefleidingOppervlaktewaterlichaam gelegen in de provincie Drenthe, in de Mondenstreek tussen 1e Exloërmond en Nieuw Buinen. De Dreefleiding mond uit in het Stadskanaal. mond uit in het StadskanaalHet Stadskanaal is een kanaal in de provincie Groningen en vormt een onderdeel van de vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel..
Afbeelding vanDreefleiding


Dreefleiding, Mondenweg

Dreefleiding, vanaf Het Stadskanaal

Dreefleiding

Dreefleiding

Dreefleiding

DreefleidingOppervlaktewaterlichaam gelegen in de provincie Drenthe, in de Mondenstreek tussen 1e Exloërmond en Nieuw Buinen. De Dreefleiding mond uit in het Stadskanaal..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
DreefleidingOppervlaktewaterlichaam gelegen in de provincie Drenthe, in de Mondenstreek tussen 1e Exloërmond en Nieuw Buinen. De Dreefleiding mond uit in het Stadskanaal.Breder
  • hoofdwatergang (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
DreefleidingOppervlaktewaterlichaam gelegen in de provincie Drenthe, in de Mondenstreek tussen 1e Exloërmond en Nieuw Buinen. De Dreefleiding mond uit in het Stadskanaal.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
Rdf.jpg