watertoets


Eigenschappen

Voorkeurslabelwatertoets
DefinitieWaterparagraaf in ruimtelijke plannen die aangeeft op welke wijze in die plannen rekening is gehouden met de gevolgen voor de waterhuishouding.
Publieksvriendelijke toelichtingDe watertoets of het watertoetsproces is een proces dat wordt doorlopen bij ruimtelijke plannen die invloed hebben op het waterbeheer om er zeker van te zijn dat de waterbelangen worden gewaarborgd.
Synoniemwatertoetsproces
Toelichting op definitieDit is sinds 2001 verplicht (WRO) en omvat de volgende stappen: een locatiebesluit wordt getoetst op de gevolgen voor het watersysteem. Aangegeven wordt waarom zo'n besluit gerechtvaardigd is met oog op een betrouwbaar, duurzaam en bestuurbaar watersysteem. Vastgelegd wordt welke compenserende maatregelen nodig zijn om nadelige gevolgen voor het watersysteem te voorkomen.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-837f6a0c-691d-4819-8fd1-e577d33902d1
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
watertoetsBreder
watertoetsBron van
watertoetsDeel van
watertoetsGerelateerd
watertoetsLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg