bemalingsgebied

Eigenschappen

VoorkeurslabelbemalingsgebiedEen gebied waaruit het overtollige water door middel van een gemaal wordt verwijderd.
DefinitieEen gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. waaruit het overtollige water door middel van een gemaal wordt verwijderd.
SynoniembemalingsgebiedenEen gebied waaruit het overtollige water door middel van een gemaal wordt verwijderd.
Toelichting op definitieschema afwaterende eenheden, peilgebieden en bemalingsgebied

Schema afwaterende eenhedenEen gebied dat een (hydrologische) relatie heeft met een afvoervak., peilgebiedenEen cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd. en bemalingsgebiedEen gebied waaruit het overtollige water door middel van een gemaal wordt verwijderd..
Alle afwaterende eenhedenEen gebied dat een (hydrologische) relatie heeft met een afvoervak. die samen afwaterende op een stuwVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen., in de primaire watergangWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Watergangen, zoals sloten en singels, zijn bedoeld om overtollig regenwater af te voeren naar gemalen. Watergangen die voor de afvoer erg belangrijk zijn worden hoofdwatergangen genoemd. Over het algemeen zijn deze watergangen wat breder en dieper dan overige watergangen.Oppervlaktewater dat van overwegend belang is voor de waterbeheersing., vormenIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. een peilgebiedEen cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd..

Alle peilgebiedenEen cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd. die gezamenlijk afwateren op een gemaal vormenIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. samen een bemalingsgebiedEen gebied waaruit het overtollige water door middel van een gemaal wordt verwijderd..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=25108&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
bemalingsgebiedEen gebied waaruit het overtollige water door middel van een gemaal wordt verwijderd.Breder
  • afvoergebied (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
bemalingsgebiedEen gebied waaruit het overtollige water door middel van een gemaal wordt verwijderd.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
bemalingsgebiedEen gebied waaruit het overtollige water door middel van een gemaal wordt verwijderd.Gerelateerd
  • peilgebied (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
onderbemaling waterkwantiteit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbemalingsgebiedEen gebied waaruit het overtollige water door middel van een gemaal wordt verwijderd.
Rdf.jpg