geodetisch coördinatensysteem


Eigenschappen

Voorkeurslabelgeodetisch coördinatensysteem
DefinitieEen geodetisch coördinatensysteem is een coördinatensysteem zoals dat in de geodesie (landmeetkunde) gedefinieerd wordt. Uit praktische overwegingen en om historische redenen bestaan er veel verschillende lokale, regionale en wereldwijde coördinatensystemen. Deze coördinatensystemen worden ook veelvuldig buiten de geodesie gebruikt. Bij toepassingen die een minder hoge precisie vereisen, kunnen sommige coördinatensystemen die geodetisch gezien verschillend zijn, als gelijk behandeld worden.
Synoniemgeodetisch coördinatensystemen, coördinatenreferentiesysteem, coördinatenreferentiesystemen
Toelichting op definitieIn Nederland is het meest gebruikte coördinatenstelsel het stelsel van de rijksdriehoeksmeting (RD), dat gekoppeld is aan het Europese ETRS89, dat weer gekoppeld is aan het wereldwijde ITRS. In België bestaat een gelijkaardig systeem, dat gekend is als Lambert 2008 en dat op gelijkaardige manier internationaal verankerd is.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Geodetisch_co%C3%B6rdinatensysteem

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
geodetisch coördinatensysteemBreder
geodetisch coördinatensysteemBron van
geodetisch coördinatensysteemGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
European Petroleum Survey Group geodetic parameter dataset (Begrip)Gerelateerdgeodetisch coördinatensysteem
Europees Terrestrisch Referentiesysteem 1989 (Begrip)Gerelateerdgeodetisch coördinatensysteem
Normaal Amsterdams Peil (Begrip)Gerelateerdgeodetisch coördinatensysteem
Rijksdriehoekscoördinaten (Begrip)Gerelateerdgeodetisch coördinatensysteem
World Geodetic System 1984 (Begrip)Gerelateerdgeodetisch coördinatensysteem
coördinaten referentie systeem (Begrip)Gerelateerdgeodetisch coördinatensysteem
geoïde (Begrip)Gerelateerdgeodetisch coördinatensysteem
hoogte (Begrip)Gerelateerdgeodetisch coördinatensysteem
Rdf.jpg