orthofoto


Eigenschappen

Voorkeurslabelorthofoto
Afkortingortho
DefinitieOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd.
Synoniemortholuchtfoto, ortholuchtfoto's, orthomozaiek, orthoimage, orthomozaïek
Toelichting op definitieEen orthofoto is zo goed als de gebruikte metadata en het gebruikte hoogtemodel.

Voorbeeld kromme weg rechte weg nog toevoegen afbeelding.

De verticale luchtfoto bevat een aantal afwijkingen veroorzaakt door hoogte verschillen in het terrein, lensvertekening en de stand van het vliegtuig. Een digitale orthofoto is een luchtfoto waarbij al deze afwijkingen zijn gecorrigeerd. Het is een fotografische kaart in digitale vorm.

De kwaliteit van een digitale orthofoto valt uiteen in twee delen; de beeldkwaliteit en de geometrische nauwkeurigheid. De belangrijkste variabelen zijn vliegschaal, pixelresolutie, overlap, paspunten, hoogtemodel en het triangulatieproces. Hierbij is zowel de gekozen eenheid zelf als de apparatuur waarmee gewerkt wordt van grote invloed op het eindresultaat. Met het beschikbaar komen van steeds snellere computers en hoogwaardige software zijn orthofoto's steeds sneller en beter hanteerbaar geworden.

De foto's worden ingepast in een coördinatensysteem middels GPS/INS, aerotriangulatie en blokvereffening. Het proces is gebaseerd op het gebruik van voorgemarkeerde paspunten. Een deel van de paspunten is onderdeel van een calibratiegebied waar het GPS/INS systeem op wordt gecalibreerd. Voor de hoogtecorrectie wordt gebruik gemaakt van een digitaal hoogtemodel.

Een orthofoto of orthoimage is een luchtfoto of satellietbeeld die geometrisch is gecorrigeerd ("orthorectified") zodat de schaal uniform is: de foto of afbeelding volgt een bepaalde kaartprojectie . Anders dan een ongecorrigeerde luchtfoto kan een orthofoto worden gebruikt om waar afstanden te meten, omdat het een nauwkeurige weergave van het aardoppervlak, zijnde aangepast topografisch relief , lensdistorsie en camera kantelen.

Orthofoto's worden algemeen gebruikt in geografische informatiesystemen ( GIS ) als een "kaartnauwkeurige" achtergrondafbeelding. Een georthorectificeerd beeld verschilt van rectificaties met "rubberen vellen", aangezien deze laatste nauwkeurig een aantal punten op elk beeld kunnen lokaliseren, maar het gebied ertussen "uitrekken" zodat de schaal mogelijk niet uniform is over het beeld. Een digitaal hoogtemodel (DEM)is vereist om een ​​nauwkeurige orthofoto te maken, aangezien vervormingen in het beeld als gevolg van de variërende afstand tussen de camera / sensor en verschillende punten op de grond moeten worden gecorrigeerd. Van een orthoimage en een afbeelding met een "rubberen laag" kan worden gezegd dat ze beide zijn "georeferentieerd"; de algehele nauwkeurigheid van de rectificatie varieert echter. Software kan de orthofoto weergeven en een operator in staat stellen lijnwerk, tekstaantekeningen of geografische symbolen (zoals ziekenhuizen, scholen en brandweerkazernes) te digitaliseren of te plaatsen. Sommige software kan de orthofoto verwerken en het lijnwerk automatisch produceren.

De productie van orthofoto's werd historisch bereikt met behulp van mechanische apparaten.

Een orthofotomosaic is een rasterafbeelding gemaakt door orthofoto's samen te voegen - lucht- of satellietfoto's die zijn getransformeerd om voor perspectief te corrigeren , zodat ze lijken te zijn genomen van verticaal boven op een oneindige afstand. Google Earth- afbeeldingen zijn van dit type.

Het document (digitaal of op papier) dat een orthofotomosaïek weergeeft met aanvullende randinformatie zoals een titel, noordpijl, schaalbalk en cartografische informatie, wordt een orthofotomap of afbeeldingskaart genoemd . Vaak tonen deze kaarten extra punt-, lijn- of polygoonlagen (zoals een traditionele kaart) bovenop de orthofotomosaic. Een soortgelijk document, meestal gebruikt voor rampenbestrijding, wordt een spatiomap genoemd .
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/dut/catalog.search#/search?resultType=details&sortBy=relevance&any_OR__title=orthofoto&fast=index&_content_type=json, https://www.pdok.nl/introductie/-/article/luchtfoto-pdok
Exacte overeenkomsthttps://en.wikipedia.org/wiki/Orthophoto
Bijna overeenkomsthttps://opendata.beeldmateriaal.nl/pages/veelgestelde-vragen
Afbeelding vanortho perpectief

Orthografische weergaven projecteren in een rechte hoek op het gegevensvlak. Perspectiefaanzichten projecteren vanaf het oppervlak op het referentievlak vanaf een vaste locatie.

Ortholuchtfoto met omvalling (waterkering)

Ortholuchtfoto met omvalling (duiker)

Ortholuchtfoto met omvalling (kunstwerk)
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
orthofotoBreder
orthofotoBron van
orthofotoGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
quick ortho (Begrip)Brederorthofoto
Apollo Essentials (Begrip)Gerelateerdorthofoto
Enhanced Compression Wavelet (Begrip)Gerelateerdorthofoto
Geocompressor (Begrip)Gerelateerdorthofoto
driehoeksmeting (Begrip)Gerelateerdorthofoto
externe oriëntatieparameters (Begrip)Gerelateerdorthofoto
luchtfotografie (Begrip)Gerelateerdorthofoto
nadir (Begrip)Gerelateerdorthofoto
omvalling (Begrip)Gerelateerdorthofoto
Rdf.jpgVerschil tussen een ortho, true pixel en true ortho luchtfoto.

ortho
Ortho luchtfoto Assen (2019).

true pixel
True pixel product Assen (2019).

true ortho
True ortho luchtfoto Assen (2020).

Karteren op ortho foto's.
Ortho-foto’s zijn niet gecorrigeerd voor het omvallen van objecten zoals gebouwen en bruggen. Daardoor is nauwkeurig karteren van dit soort objecten niet mogelijk. De stereobeelden zijn daarvoor de aangewezen producten. True orthofoto’s zijn wel gecorrigeerd en zouden daardoor geschikter zijn, maar in stereobeelden kun je te allen tijde het nauwkeurigst karteren. (bron: Beeldmateriaal)

Ortho foto, snijlijn goed zichtbaar door schaduw windmolen
Ortho foto, snijlijn goed zichtbaar door schaduw windmolen.