orthorectificatie

Eigenschappen

Voorkeurslabelorthorectificatie
DefinitieHet geometrisch en op hoogte corrigeren waarbij de foto's aan elkaar worden gemonteerd zodanig dat montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd.
Toelichting op definitieEen terrein met hoogteverschillen (of gebouwen) levert reliëfverschuivingen op. Een punt in de hoogte (x1,y1,z1) lijkt ergens anders te liggen (x2,y2,0) dan de eigenlijke positie. Orthorectificatie (ná de geometrische correctie) maakt gebruik van een digitaal hoogtemodel. De pixels worden zo loodrecht op het referentievlak geprojecteerd. Na de geometrische correctie en de orthorectificatie hebben de pixels de juiste (x1,y1)-coördinaten en kan het beeld gebruikt worden in een GIS.
Bijna overeenkomsthttps://www.spaceoffice.nl/nl/satellietdataportaal/beschikbare-data/uitleg-data/orthorectificatie/
Afbeelding vandfd9ab59eb3e7d4f-400x0-85-blobs-Dataportaal-images-ortho-Reli-fverplaatsingen-door-hoogteverschillen-credits-Geoimage-.jpg, example%20orthorectification.gif Planimetrisch correct.png

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
orthorectificatieBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
externe oriëntatieparameters (Begrip)Gerelateerdorthorectificatie
orthofoto (Begrip)Gerelateerdorthorectificatie
Rdf.jpgvoorbeeld.jpg


Op de rechter foto is het effect te zien van een verkeerde inpassing in het hoogtemodel.