koolstof

Eigenschappen

VoorkeurslabelkoolstofChemisch element dat in alle organische verbindingen voorkomt, symbool C, atoomnummer 6.
DefinitieChemisch elementEen chemisch of scheikundig element is een stof die met scheikundige middelen en methoden niet in andere stoffen opgesplitst kan worden. Een element bestaat uit één soort atomen met alle hetzelfde atoomnummer, dus met hetzelfde aantal protonen in de kern. Het aantal neutronen in de atomen van een element kan variëren. dat in alle organische verbindingenEen stroom voerend element. voorkomt, symbool C, atoomnummer 6.
Toelichting op definitieKoolstofChemisch element dat in alle organische verbindingen voorkomt, symbool C, atoomnummer 6. (<Latijn: carbonium) is een scheikundig elementEen chemisch of scheikundig element is een stof die met scheikundige middelen en methoden niet in andere stoffen opgesplitst kan worden. Een element bestaat uit één soort atomen met alle hetzelfde atoomnummer, dus met hetzelfde aantal protonen in de kern. Het aantal neutronen in de atomen van een element kan variëren. met symbool C en atoomnummer 6. Het is een niet-metaal dat in verschillende vormenIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek., allotropen, voorkomt. In de natuurDe natuur is de inhoud en werking van het heelal zoals door de mens waargenomen, ervaren en/of gewaardeerd. Hiertoe behoren de niet-levende en de levende natuur. De natuur wordt met name bestudeerd door de natuurwetenschappen. komen de allotropen diamant, grafiet, amorfe koolstofChemisch element dat in alle organische verbindingen voorkomt, symbool C, atoomnummer 6. en het zeldzame lonsdaleïet voor. Fullerenen zijn synthetische vormenIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. van koolstofChemisch element dat in alle organische verbindingen voorkomt, symbool C, atoomnummer 6..

KoolstofChemisch element dat in alle organische verbindingen voorkomt, symbool C, atoomnummer 6. komt voor in de vormIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. van koolwaterstoffen, met name de fossiele brandstoffen aardgas en aardolie. Uit aardolie wordt in de petrochemische industrie onder andere benzine en kerosine gedestilleerd en het dient als basisHet gedeelte van het dijklichaam dat de ondergrond vormt voor een granulair filter of een geotextiel. voor veel synthetische stoffenChemische synthese is het kunstmatige bereidingsproces van chemische verbindingen uit andere chemische verbindingen en/of (chemische) elementen. Een stof die middels chemische synthese bereid is, wordt doorgaans een synthetische stof genoemd., waaronder plasticsKunststoffen of (Engels) plastics, zijn chemische verbindingen die door niet-natuurlijke scheikundige processen worden vervaardigd..

Andere toepassingen: - De isotoop 14C (ontdekt op 27 februari 1940) wordt gebruikt bij koolstofChemisch element dat in alle organische verbindingen voorkomt, symbool C, atoomnummer 6.-14-datering. - Grafiet vormt het "streepvormend" deel in potloden, waarbij ook nog kleiNatuurlijk door of in water afgezet materiaal dat is ontstaan door verwering van gesteenten, behorende tot de fijnste groep afzettingsgesteenten. wordt toegevoegd voor stevigheid.
- Diamanten (pure koolstofChemisch element dat in alle organische verbindingen voorkomt, symbool C, atoomnummer 6.) vinden toepassing in (kostbare) sieraden en worden om hun hardheid onder andere toegepast in boorkoppen. - Bij de productie van staal is koolstofChemisch element dat in alle organische verbindingen voorkomt, symbool C, atoomnummer 6. een van de stoffen die met het ijzererts wordt gemengd.
- In kernreactors wordt grafiet in staven toegepast om het kernsplijtingsproces te modereren, ofwel beheersbaar te houden.
- De chemische en structurele eigenschappenEigenschap die we willen vastleggen over een entiteittype. Zie ook CI-type en entiteittype.Een eigenschap of kenmerk is een verschijnsel dat typisch is voor een bepaalde persoon, voorwerp of zaak.Een onderwerp met waarvoor een waarde wordt geregistreerd voor beheer en/of toetsing. van fullerenen maken dat voor deze koolstofcomplexen misschien een veelbelovende rolDe benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatie met een ander object. is weggelegd in de nanotechnologieNanotechnologie is de techniek die het mogelijk maakt te werken met deeltjes in de grootte-orde van nanometers (afkorting nm, een miljardste van een meter).. - In fijnverdeelde toestandGeheel van omstandigheden of condities waarin een fysiek object, informatieobject of activiteit zich bevindt op een specifiek moment in de tijd. (actieve kool) heeft kool een hoog specifiek oppervlak en kan gebruikt worden als adsorbeermiddel. Het wordt welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. gebruikt als filtermateriaal om vloeistoffenVloeistof is een van de aggregatietoestanden waarin materie kan voorkomen. Een vloeistof is een stof die gemakkelijk vormveranderingen ondergaat, maar zich verzet tegen volumeverandering onder invloed van druk. Hierin onderscheiden vloeistoffen zich van vaste stoffen, die hun vorm behouden, en gassen en plasma's, die samendrukbaar zijn. te ontkleuren en zelfs ingeslikt om gifstoffen uit het maag-darmkanaal te verwijderen ('Norit').
- Elektronicaweerstanden (grafietweerstand); koolstofChemisch element dat in alle organische verbindingen voorkomt, symbool C, atoomnummer 6. is weliswaar een goede stroomgeleider, maar een dun laagje kan als weerstand dienen. WelGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. neemt de weerstand met toenemende temperatuur toe. (Hoe krachtiger de stroomWater wat stroomt in een open of gesloten leiding, een straal water komende uit een opening of een lichaam van stromend grondwater., hoe hoger de temperatuur, en hoe hoger de weerstand.) Grafiet heeft daarbij als voordeel dat het temperatuurverhoging goedZaak of vermogensrecht doorstaat.
- Koolhydraten als ethanol, suikers als sacharose, glucose, fructose, zetmeel enz.
- Plantaardige oliën en vetten en de verwerking daarvan in voeding en oleochemie.
- Als allerbelangrijkste: het elementEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie. koolstofChemisch element dat in alle organische verbindingen voorkomt, symbool C, atoomnummer 6. is onmisbaar voor alle levende wezens: alle organische verbindingenEen stroom voerend element. bevatten het elementEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie. koolstofChemisch element dat in alle organische verbindingen voorkomt, symbool C, atoomnummer 6..

KoolstofChemisch element dat in alle organische verbindingen voorkomt, symbool C, atoomnummer 6. is een vierwaardig elementEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie. dat in grote hoeveelheden op aardeDe Aarde (soms de wereld of Terra genoemd) is vanaf de Zon gerekend de derde planeet van het zonnestelsel. voorkomt. De vier belangrijkste allotropen zijn:
- grafiet, een van de zachtste bekende vaste stoffen, met een hardheid van 1,5, maar in de vormIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. van koolstofvezel welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. met een hoge treksterkte;
- diamant, het hardste natuurlijke mineraalVaste stoffen waaruit gesteenten zijn opgebouwd.Harde stof met een minerale samenstelling. dat we kennen, met een hardheid van 10,0;
- amorf koolstofChemisch element dat in alle organische verbindingen voorkomt, symbool C, atoomnummer 6.;

- fullerenen, synthetische holle structuren met elektrochemische eigenschappenEigenschap die we willen vastleggen over een entiteittype. Zie ook CI-type en entiteittype.Een eigenschap of kenmerk is een verschijnsel dat typisch is voor een bepaalde persoon, voorwerp of zaak.Een onderwerp met waarvoor een waarde wordt geregistreerd voor beheer en/of toetsing. die interessant zijn voor toepassing in nanotechnologieNanotechnologie is de techniek die het mogelijk maakt te werken met deeltjes in de grootte-orde van nanometers (afkorting nm, een miljardste van een meter)..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-7b9aebbd-84c9-4581-89a2-efa5b3583eb2, https://nl.wikipedia.org/wiki/Koolstof
Afbeelding vanCoal_anthracite.jpg

Antraciet.

2e5ba-diamant1.jpg

Diamant.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
koolstofChemisch element dat in alle organische verbindingen voorkomt, symbool C, atoomnummer 6.Breder
  • scheikundige stof (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
koolstofChemisch element dat in alle organische verbindingen voorkomt, symbool C, atoomnummer 6.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
koolstofChemisch element dat in alle organische verbindingen voorkomt, symbool C, atoomnummer 6.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
anorganische koolstof (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederkoolstofChemisch element dat in alle organische verbindingen voorkomt, symbool C, atoomnummer 6.
broeikaseffect (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdkoolstofChemisch element dat in alle organische verbindingen voorkomt, symbool C, atoomnummer 6.
Rdf.jpg