Veiligheid en Voldoende Water


Eigenschappen

VoorkeurslabelVeiligheid en Voldoende Water
AfkortingVVW
DefinitieAfdeling Veiligheid en Voldoende Water
Synoniemvvw
Toelichting op definitieAfdeling VVW is verantwoordelijk voor twee kerntaken van het waterschap:

- veiligheid
- voldoende water

Veiligheid bieden wij aan onze inwoners door de zeedijk en regionale waterkeringen aan de wettelijke veiligheidsnormen te laten voldoen. De afdeling BBP is daarbij verantwoordelijk voor het ophogen van de kaden tot deze norm via het Masterplan Kaden. VVW onderhoudt de kaden door te maaien en lokale knelpunten te verhelpen. Voldoende water verzorgen wij in droge en natte perioden door respectievelijk water aan te voeren of af te voeren. Hiervoor verzorgen wij het peilbeheer en onderhouden de hoofdwatergangen (o.a. maaien en baggeren). Om de waterbeheersing in goede staat te houden verlenen wij vergunningen en handhaven deze op basis van de Waterwet, Besluit Bodemkwaliteit en onze eigen keur.

Grootschalige ontwikkelingen volgen wij om de waterbeheersing in het gebied te verbeteren. Hiervoor hebben wij contact met andere organisaties, zoals de provincies Groningen en Drenthe, Dienst Landelijk Gebied, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Kleinschalige knelpunten lossen wij op in kleiner verband met de grondeigenaren in het betreffende gebied.
Exacte overeenkomsthttp://intranet/organisatie/vvw/Paginas/default.aspx

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Veiligheid en Voldoende WaterBreder
Veiligheid en Voldoende WaterBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg