bedrijfswaterpomp

Eigenschappen

VoorkeurslabelbedrijfswaterpompPomp voor de toevoer van bedrijfswater naar verbruiker.
Afkortingbp-Pomp voor de toevoer van bedrijfswater naar verbruiker.
DefinitiePompWerktuig dat door middel van een verschil in druk vloeistoffen of gassen verplaatst. voor de toevoer van bedrijfswaterGebruikswater op een RWZI , is GEEN drinkwater maar (gefilterd) effluent. naar verbruiker.
SynoniembedrijfswaterpompenPomp voor de toevoer van bedrijfswater naar verbruiker., sperwaterpompPomp voor de toevoer van bedrijfswater naar verbruiker., terreinwaterpompPomp voor de toevoer van bedrijfswater naar verbruiker.
Toelichting op definitieBronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.: NCs
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-b990dda8-943d-4e9e-9493-854fc14dd0e1
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
bedrijfswaterpompPomp voor de toevoer van bedrijfswater naar verbruiker.Breder
  • pomp (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
bedrijfswaterpompPomp voor de toevoer van bedrijfswater naar verbruiker.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
bedrijfswaterpompPomp voor de toevoer van bedrijfswater naar verbruiker.Gerelateerd
  • bronwaterpomp (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
bedrijfswaterpompPomp voor de toevoer van bedrijfswater naar verbruiker.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg