Beheren van ruimtelijke plannen

ArchiMate-element Beheren van ruimtelijke plannen
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : Id-578be4e0-21be-792a-8f0b-46cde47d09ea
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
Label  : Beheren van ruimtelijke plannen
Documentatie  : Het maken, verwerken en publiceren van Ruimtelijke Plannen, inclusief plaatsen op de landelijke voorziening planvorming, waterbeheerprogramma, peilbesluiten, projectbesluiten en overige ruimtelijke visies.
ArchiMate-views  : 
Relaties  :