biocoenose


Eigenschappen

Voorkeurslabelbiocoenose
DefinitieHet geheel van in een omgeving (gebied) voorkomende levende organismen met hun onderlinge relaties.
Toelichting op definitieBron: GR, 1989.

Levensgemeenschap of biocoenose is een begrip uit de ecologie en de geobotanie waarmee alle organismen in een bepaald gebied worden aangeduid, waarvan de populaties bij elkaar leven en in staat zijn tot onderlinge interactie te komen. Een levensgemeenschap in combinatie met het biotoop of de abiotische factoren van een gebied wordt een ecosysteem genoemd.

Het uit planten bestaande deel van de levensgemeenschap heet plantengemeenschap of fytocoenose. (Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-44d81320-16d5-4283-930e-6ce1e5173262, https://nl.wikipedia.org/wiki/Levensgemeenschap

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
biocoenoseBreder
biocoenoseBron van
biocoenoseGerelateerd
biocoenoseLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg