RxM00FC02C30000B63C00000000S_M00FC02C300002AD200000000S

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > BP005-Beheren Tijd- en meetreeksen > Vormen > RxM00FC02C30000B63C00000000S_M00FC02C300002AD200000000S
ArchiMate-vorm RxM00FC02C30000B63C00000000S_M00FC02C300002AD200000000S
Vorm-id  : Id-559548d5-23b4-165b-2ace-a4ac9ce65bf1
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : BP005-Beheren Tijd- en meetreeksen
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Beheren tijd- en meetreeksen (BusinessProcess)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Top
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 299
Y-coördinaat  : 110
Z-coördinaat  : 9
Breedte  : 717
Hoogte  : 129
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : #ffffbf
Lettertype  : fontname:;fontsize:10;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :