Reitdiephaven

Eigenschappen

VoorkeurslabelReitdiephavenReitdiephaven is een haven in de stad Groningen wat in open verbinding staat met het Reitdiep, onderdeel van de Eems-Dollard boezem.
DefinitieReitdiephaven is een havenEen tot ligplaats van schepen geschikt, natuurlijk of gegraven waterbekken aan zee of aan de oever van een rivier of binnenwater, dat beschutting biedt tegen wind en golven. in de stad Groningen wat in open verbindingEen stroom voerend element. staatHiërarchische politieke organisatie die gezag uitoefent over een bevolking binnen een bepaald grondgebeid, gelegitimeerd door een vorm van recht, waarvan de naleving wordt afgedwongen met een monopolie op het gebruik van geweld. met het ReitdiepHet Reitdiep (vroeger Groninger Diep geheten) is een diep dat van de stad Groningen (Noorderhaven) naar het Lauwersmeer loopt., onderdeel van de EemsDe Eems (Duits: Ems) is een rivier die stroomt door het noordwesten van Duitsland en bij haar monding via de Dollard en Westereems aan het noordoosten van Nederland grenst. Zij loopt door de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen (Eemsland). Zij ontspringt in de Senne (bij het Teutoburgerwoud in Duitsland, zuidelijk van Bielefeld) en mondt via de Waddenzee uit in de Noordzee. In de Waddenzee loopt hoofdarm van de Eems over het wad als Westereems tussen de eilanden Rottumeroog en Borkum door; het zeegat aan de andere zijde van Borkum, tussen dit eiland en Juist heet Oostereems. De Dollard is niet het estuarium van de Eems, maar het estuarium van de Westerwoldsche Aa en dus en zijbaai van de monding van de Eems.-DollardInham van de Noordzee tussen de kust van Groningen en de Duitse provincie Ost-Friesland. boezemHet stelsel van gemeen liggende, met elkaar in open verbinding staande waterlopen en meren waarop het water van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater.Het stelsel van gemeen liggende, met elkaar in open verbinding staande peilgebieden waarop het water onder vrijverval (zonder tussenkomst van een waterregulerend kunstwerk) of van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater (Waddenzee / Dollard)..
SynoniemReitdiephaven GroningenReitdiephaven is een haven in de stad Groningen wat in open verbinding staat met het Reitdiep, onderdeel van de Eems-Dollard boezem.
Afbeelding vanReitdiephaven


Reitdiephaven

Reitdiephaven

Reitdiephaven GroningenReitdiephaven is een haven in de stad Groningen wat in open verbinding staat met het Reitdiep, onderdeel van de Eems-Dollard boezem.
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
ReitdiephavenReitdiephaven is een haven in de stad Groningen wat in open verbinding staat met het Reitdiep, onderdeel van de Eems-Dollard boezem.Breder
  • haven (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
ReitdiephavenReitdiephaven is een haven in de stad Groningen wat in open verbinding staat met het Reitdiep, onderdeel van de Eems-Dollard boezem.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
Rdf.jpg