gemaal Dorkwerd

Eigenschappen

Voorkeurslabelgemaal Dorkwerd
DefinitieVlak bij het dorp ligt in het ReitdiepHet Reitdiep (vroeger Groninger Diep geheten) is een diep dat van de stad Groningen (Noorderhaven) naar het Lauwersmeer loopt. (dat het Van StarkenborghkanaalHet Van Starkenborghkanaal is een kanaal in de provincie Groningen dat het Prinses Margrietkanaal met het Eemskanaal verbindt. kruist) de Dorkwerdersluis met een naastgelegen gemaalEen constructie ten behoeve van het verplaatsen van water.. De sluis vormt (met de Oostersluis) de tweede verbindingEen stroom voerend element. van de boezem van De Waterwolf met die van het EemskanaalHet Eemskanaal verbindt de stad Groningen (het Verbindingskanaal / Oosterhaven, Winschoterdiep en Van Starkenborghkanaal) met Delfzijl (de Eems). Het kanaal is aangelegd tussen 1866 en 1876 en is in 1953 verbreed..
Synoniemaanvoergemaal Dorkwerd
Toelichting op definitieMet gemalenEen constructie ten behoeve van het verplaatsen van water. wordt water vanuit het IJsselmeer naar ons gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. gepompt. Via een zuidelijke route (via de Verlengde Hoogeveense VaartDe Hoogeveense Vaart met de verlenging Verlengde Hoogeveense Vaart is een kanaal in de Nederlandse provincie Drenthe dat loopt van het Meppelerdiep bij Meppel tot de Duitse grens bij Zwartemeer.) en via een noordelijke route (via het gemaal Dorkwerd) komt dit water ons gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. in. We kunnen maximaal 25.000 liter per seconde aanvoeren waarmee we beregenaars in ongeveer 70 procent van ons gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. kunnen voorzien van waterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O).. Alleen in delen van het stroomgebied van de Hunze en de Drentsche AaDe Drentsche Aa is een beek in Nederland die door de provincies Groningen en Drenthe stroomt. Deze wordt beschouwd als de enige Nederlandse beek van enige omvang die (grotendeels) zijn oorspronkelijke meanderende loop heeft behouden. kunnen we dit niet. Deze gebiedenHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. liggen op de hoge zandgronden van de Hondsrug, tot meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. dan 25 meter boven de zeespiegelDe oppervlakte van de zee..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.hunzeenaas.nl/terugblik-droogte/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Dorkwerd
Afbeelding vanaanvoergemaal Dorkwerd


aanvoergemaal Dorkwerd

aanvoergemaal Dorkwerd

aanvoergemaal Dorkwerd

aanvoergemaal Dorkwerd

aanvoergemaal Dorkwerd

aanvoergemaal Dorkwerd

aanvoergemaal Dorkwerd

aanvoergemaal Dorkwerd

aanvoergemaal Dorkwerd
Aanvoergemaal Dordwerd, instroomzijde (Van StarkenborghkanaalHet Van Starkenborghkanaal is een kanaal in de provincie Groningen dat het Prinses Margrietkanaal met het Eemskanaal verbindt. zijde)

aanvoergemaal Dorkwerd

aanvoergemaal Dorkwerd

aanvoergemaal Dorkwerd

Aanvoergemaal Dordwerd, uitstroomzijde (ReitdiepHet Reitdiep (vroeger Groninger Diep geheten) is een diep dat van de stad Groningen (Noorderhaven) naar het Lauwersmeer loopt.)

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
gemaal DorkwerdBreder
  • aanvoergemaal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
gemaal DorkwerdBronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
Rdf.jpg