benutting

Eigenschappen

VoorkeurslabelbenuttingInfrastructurele maatregelen die zijn gericht op een beter gebruik van het bestaande hoofdwegennet.
DefinitieInfrastructurele maatregelen die zijn gericht op een beter gebruik van het bestaande hoofdwegennet.
SynoniembenuttingenInfrastructurele maatregelen die zijn gericht op een beter gebruik van het bestaande hoofdwegennet.
Toelichting op definitieVoorbeeld: spitsstrook.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-3f7810e8-4aba-4cf4-beab-0b5764d84e96

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
benuttingInfrastructurele maatregelen die zijn gericht op een beter gebruik van het bestaande hoofdwegennet.Breder
  • maatregel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
benuttingInfrastructurele maatregelen die zijn gericht op een beter gebruik van het bestaande hoofdwegennet.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
benuttingInfrastructurele maatregelen die zijn gericht op een beter gebruik van het bestaande hoofdwegennet.Gerelateerd
  • infrastructuur (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • wegennetwerk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
benuttingInfrastructurele maatregelen die zijn gericht op een beter gebruik van het bestaande hoofdwegennet.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg